ΑΛΛΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ασφάλεια φόρτωσης (EN 12642 Κωδικός XL)


Η Ασφάλεια Φορτίου είναι ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου που μεταφέρεται στα οχήματα. Η ασφάλεια φορτίου είναι απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο του χρήστη του οχήματος όσο και των ατόμων που εμπλέκονται στην κυκλοφορία.


EN: Το πρότυπο 12642 ισχύει για σώματα επαγγελματικών οχημάτων και μέγιστο όριο. Εφαρμόζεται σε φορτηγά ρυμουλκούμενα με βάρος 3.500 kg. Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το βασικό σώμα του οχήματος και το ενισχυμένο σώμα του οχήματος. Αυτός ο κανονισμός δεν ισχύει για δομές με μονάδα μεταξύ της καμπίνας οδηγού και του φορτίου, όπως τα οχήματα τύπου swap bady και τύπου κουτιού.

Προκειμένου ένα όχημα να έχει το πρότυπο EN: 12642, πρέπει επίσης να πληροί τα ακόλουθα πρότυπα, εάν είναι απαραίτητο.

Αυτά είναι:

EN 12640 Έλεγχος των θυρών φορτίου
EN 12641-2 Δοκιμές μεταβλητών δομών
ISO 15037-2 Δυναμική μέθοδος δοκιμής για υπεραστικά λεωφορεία και βαρέα οχήματα