APLINKA IR TINKAMUMASBANDYMAI

Aplinkosaugos ir atitikties bandymai


Aplinkosaugos bandymai atliekami siekiant nustatyti sistemų, mašinų ir gamybos įrenginių, kuriuos naudoja įmonės, atsparumą gamtinėms aplinkos sąlygoms, su kuriomis jie gali susidurti per savo gyvenimą. Pavyzdžiui, atliekami drėgmės bandymai, siekiant nustatyti, kaip atsparios visų rūšių mašinoms, medžiagoms ir sistemoms yra veikiamos drėgmės darbo ar laikymo sąlygomis, o tai yra viena iš natūralių aplinkos sąlygų.

Vėlgi, siekiant nustatyti visų rūšių mašinų, medžiagų ir sistemų, veikiančių ar laikančių aukštą temperatūrą, atsparumą aukštai temperatūrai, kuri yra dar viena natūrali aplinkos sąlyga, yra atliekamas bandymas aukštoje temperatūroje. Aplinkosaugos bandymai taip pat apima žemos temperatūros bandymus, temperatūros šoko bandymus, žemo slėgio bandymus ir lietaus bandymus.

Be to, įmonės turi įsipareigojimų natūraliai aplinkai. Norint įvykdyti šiuos įsipareigojimus, būtina nuolat tęsti planavimo, įgyvendinimo, peržiūros ir plėtros veiklą. Gamybos metu verslas turi išsaugoti savo natūralią struktūrą ir aplinkos savybes. Verslo įmonės turėtų sumažinti savo veiklos žalą aplinkai ir sumažinti žaliavų bei energijos suvartojimą. Iš esmės įmonėms įmanoma įvykdyti šiuos įpareigojimus, naudojant ISO 14001 aplinkos vadybos sistemą. Standartas suteikia įmonėms reikalingas valdymo priemones, leidžiančias kontroliuoti savo aplinkos veiksnius ir pagerinti savo veiklą šia linkme.

Įgyvendindamos šį standartą, įmonės laikosi galiojančių teisinių normų, veikia laikydamosi kitų šalies ir užsienio organizacijų paskelbtų standartų, kreipia dėmesį į atliekų perdirbimą ir perdirbimą ir tampa aplinkai nekenksminga organizacija. Taip pat laiku nustatomi galimi rizikos taškai ir imamasi reikiamų priemonių atsižvelgiant į žmonių sveikatą ir aplinkos sąlygas. Renkantis žaliavas ir saugant energijos bei vandens išteklius, jis jautrus aplinkai.

Atitikties sertifikavimo testai yra būtini atliekant sistemos sertifikavimo tyrimus, gaminių sertifikavimo tyrimus, kokybės sertifikavimo tyrimus ar maisto produktų sertifikavimo tyrimus. Pavyzdžiui, atliekant sistemos sertifikavimo tyrimus, teikiamos paslaugos Aplinkos apsaugos vadybos sistemai, Informacijos saugumo valdymo sistemai, Klientų pasitenkinimo valdymo sistemai, Energijos valdymo sistemai, Darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemai ir FSC-COC miškų tvarkymo sistemai. Be jų, teikiamos ir kitos valdymo sistemos paslaugos. Šių tyrimų metu atliekami specifiniai atitinkamos valdymo sistemos bandymai, matavimai, analizė ir įvertinimo tyrimai.

Statybos sektoriaus bandymo paslaugos apima ne tik gyvenamuosius pastatus, bet ir energijos gamybos įrenginius, kelius, užtvankas, oro uostus, ligonines, gamyklas ir visus kitus gyvybiškai svarbius pastatus. Pavyzdžiui, dirvožemio bandymai vaidina svarbų vaidmenį. Be to, teisinių normų rėmuose taip pat teikiamos kitos bandymo paslaugos, tokios kaip teritorijos kontrolė, neardomosios kontrolės kontrolė ir plytų bei betono blokų analizė.

Pagal Pramonės ir prekybos ministerijos paskelbtą Mašinų saugos reglamentą mašinos, sumontuotos, prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį, kuriai jos pagamintos, dirbdamos neturėtų pakenkti žmonių sveikatai, saugai ir prekėms. Šis reglamentas reglamentuoja pagrindines saugos sąlygas, kurių reikia laikytis projektavimo ir gamybos etapuose, ir atitikties įvertinimo procesus, kurių reikia laikytis, kad mašinos būtų pateiktos į rinką. Ankstesnėje reglamento versijoje nebuvo apibrėžti atitikties vertinimo procesai ir moduliai. Gamintojai dabar turi atlikti vieną iš atitikties įvertinimo procedūrų, nurodytų direktyvoje, kad patvirtintų mašinų tinkamumą.

Mašinų saugos reglamento principai, buitiniai prietaisai, garso ir vaizdo įrenginiai, pagrindinės biuro mašinos, informacinių technologijų prietaisai, žemos įtampos jungikliai ir valdymo skydai bei elektros varikliai, aukštos įtampos elektros įrangos jungikliai ir valdymo įtaisai bei įvairių tipų transformatoriai prietaisai. Be to, atliekami fiziniai ir fizikiniai cheminiai medicinos prietaisų bandymai (pvz., Rūgštingumo-šarmingumo nustatymas, laidumo, srauto greičio, sandarinimo ir paviršiaus įtempių bandymai) ir mechaniniai (pvz., Atskyrimo jėgos, sukibimo jėgos, gniuždomojo stiprio ir lenkimo stiprumo) bandymai.

Produktų atitikties bandymai yra atliekami daugelyje produktų, įskaitant tekstilės gaminius, maisto produktus, įvairias mašinų grupes, elektrinius ir elektroninius gaminius ir daugelyje kitų sektorių. Produktų atitikties bandymai dažniausiai atliekami siekiant įvertinti, ar produktai ir paslaugos, kuriais prekiaujama ar yra paklausūs, atitinka klientų lūkesčius.