SEKTORIUSBANDYMAI

Ašies bandymai


Ašies (ašies) bandymų laboratorija
 
Ašies (ašies) bandymai išbandomi ir pranešami pagal ECE R 13 taisyklės 11 priedą. Jei pagal šią ašį yra bandymo ataskaita, transporto priemonės gamintojui netaikomi I ir (arba) II (arba IIA) ar III tipo bandymai. Todėl daugelis ašių gamintojų Turkijoje ir užsienyje daugelį savo ašių išbandė ir pranešė techninėms tarnyboms.
Kad būtų atleista nuo bandymų, atitinkama transporto priemonė neturėtų būti bandoma esant mažesnei apkrovai nei ašiai tenkanti apkrova, turi tą patį stabdžių geometrą ir sėkmingai išlaikė I ir (arba) II (arba IIA) ar III tipo bandymus.
O tipo ir I tipo bandymai atliekami su ašimis, naudojamomis 02-03 kategorijos transporto priemonėse, o O ir III tipo bandymai atliekami su O4 kategorijos transporto priemonėmis. Po šių bandymų pateikiama neigimo ataskaita 11 priedo 3 priedėlyje.