PRODUKTAISERTIFIKAVIMAS

Lifto CE sertifikatas


Pagrindinis „Elevator Ce“ pažymėjimo reglamento tikslas yra užtikrinti, kad prieš išleidžiant į rinką būtų laikomasi visų sąlygų, naudojamų kroviniams ar žmonėms vežti, ir būtų laikomasi visų reikalavimų.

Bendroves, kurios užsiima liftų gamyba ar jų integracija, teisiškai privaloma pažymėti CE ženklu įvertinus juos pagal atitinkamus teisės aktus.

Liftų sektoriuje šias paslaugas (surinkimas, techninė priežiūra, peržiūra ir kt.) Siūlančios įmonės savo įmonėms taiko ISO 9001: 2015 kokybės valdymo sistemas pagal atitinkamus standartus, hidraulinį keltuvą (TS EN 81 - 20) arba elektrinį keltuvą (TS EN 81 - 20). jie turi turėti notifikuotąją įstaigą, kuri patvirtintų, ar jų įrengimas atitinka reglamentą.

Visi liftai, kuriems galioja „Elevator Ce“ sertifikatas, turi atitikti minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus. Kitu atveju neįmanoma rinkai pristatyti liftų. „Ce“ sertifikatas yra privalomas, norint pristatyti lifto gaminius, kuriuos gaminate ar parduodate rinkai.

Šis reglamentas imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad liftas būtų tinkamai sumontuotas ar naudojamas pagal paskirtį ir kad nebūtų pakenkta saugos reikalavimams.