APLINKA IR TINKAMUMASBANDYMAI

Atliekų bandymai


Žmonių populiacija pasaulyje sparčiai didėja, ir, nepaisant to, kad vandens ištekliai eikvojami tokiu pat greičiu, vandens poreikis didėja. Dėl to vandens ištekliai vis labiau išeikvojami. Todėl nuotekų perdirbimas į gamtą yra labai svarbus darbas šiandien. Šie tyrimai yra labai svarbūs, viena vertus, siekiant apsaugoti esamus vandens išteklius ir, kita vertus, regeneruoti nuotekas.

Miestuose nuotekose yra skysčių, gautų iš vandens, gyvūninių ir organinių medžiagų bei daugybės mikroorganizmų. Svarbiausia, kad šie vandenys neturėtų būti vėl palikti upėms, ežerams ir jūroms be išankstinio valymo. Nuotekoms reikia daug skirtingų valymo metodų, atsižvelgiant į jų šaltinius.

Panaudoto vandens perdirbimas iš namų ir pramonės įmonių užtikrinamas naudojant naujas valymo technologijas. Trumpai tariant, pramoniniam, žemės ūkio, buitiniam ir kitam naudojimui dėl iš dalies arba visiškai prarastų natūralių savybių, o užterštas vanduo vadinamas nuotekomis. Remiantis teisės aktais, šių nuotekų išleidimas į gamtą yra draudžiamas nesiimant atsargumo priemonių.

Nuotekų cheminių savybių ribose atliekami šie tyrimai: biocheminis deguonies poreikis (BOI5), cheminis deguonies poreikis (COD), pH vertė, chlorido kiekis, šarmingumas, azotas, fosforas, siera, sunkieji metalai, toksiški junginiai, deguonis, anglies dioksidas, amoniakas ir metano dujos.

Atliekant visus šiuos aplinkosaugos bandymų tyrimus atsižvelgiama į dabartinius reglamentus ir atitinkamus standartus, paskelbtus daugelio šalies ir užsienio organizacijų. Atsižvelgdama į įmonių poreikius, mūsų įmonė taip pat vykdo atliekų bandymus pagal aplinkosaugos bandymus.