SLĖGIO LAIVAS IRĮRENGINIAI

Periodinis išplėtimo bako valdymas ir apžiūra


Išsiplėtimo bakas plačiai naudojamas įrenginio katilinėse, stiprinimo sistemose, šildymo ir aušinimo sistemose.
Išsiplėtimo bakai, kurie vertinami slėginių indų kategorijoje, turi būti periodiškai prižiūrimi ir bent kartą per metus turi gauti mokslinio patikrinimo ataskaitą.

Periodinis išsiplėtimo bakų tikrinimas ir kontrolė yra labai svarbūs objekto saugumo požiūriu. Pagal Darbo priemonių sveikatos ir saugos sąlygų reglamentą buvo nustatyta, kad patikrinimus ir kontrolę privaloma atlikti bent kartą per metus. Taip pat būtina vesti apskaitą pagal sveikatos ir saugos priemonių, kurių turi būti imtasi pastatuose ir priestatuose, reglamentą.

Ypač šildymo sistemose slėgis yra svarbus šilumos perdavimo sistemai klausimas. Gauto slėgio dėka sistema veikia tinkamai. Paprastai šiose sistemose naudojamas skystis yra vanduo. Vanduo yra medžiaga, kuri šildama plečiasi. Todėl, norint nepažeisti sistemos, reikėtų naudoti išsiplėtimo bakus.

Remiantis Reglamentu dėl darbo ir darbo saugos sąlygų, hidrostatiniai bandymai yra pagrindiniai slėginių indų principai. Šie bandymai atliekami naudojant 1,5, padaugintą iš darbinio slėgio, ir ne ilgesniems kaip vienerių metų laikotarpiams, jei standartuose nenurodyta kitaip. Tačiau vietoj hidrostatinio bandymo slėginiuose induose gali būti taikomi neardomieji bandymo metodai, kurie nėra hidrauliniai, kai hidrostatinis bandymas neįmanomas dėl darbo įrangos pobūdžio ir dėl eksploatacijos kylančių privalomų reikalavimų. Tokiu atveju tai nurodoma periodinėse kontrolės ataskaitose, kurios turi būti pateiktos kartu su pagrindimu.