SEKTORIUSBANDYMAI

Cheminiai testai


Cheminių medžiagų testai, kurie yra ypač svarbūs ypač darbuotojų ir vartotojų sveikatai bei aplinkos apsaugai, yra bandymai, kurių reikia daugelyje sektorių nuo maisto sektoriaus iki tekstilės sektoriaus, nuo vaistinės iki asmens priežiūros ir kosmetikos sektoriaus.

Visų pirma, kalbant apie cheminę analizę, suprantamas tyrimas, skirtas nustatyti tiriamą medžiagą, pvz., Pluoštą, ploviklį ar maisto produktą, ir nustatyti jos sudėtį. Verslas naudoja šią informaciją siekdamas pašalinti galimą riziką darbuotojų sveikatai ar vartotojų sveikatai ar gamtinei aplinkai ir gauti kokybiškus produktus.

Be viso to, įmonių efektyvumą užtikrina atliekama kontrolė ir auditai. Šie kontrolės procesai turi būti atliekami kiekviename gamybos etape ir atsižvelgiant į tikslą. Ar gamyba vykdoma pagal tikslą, atskleidžia atliekami fiziniai ir cheminiai bandymai ir analizės. Kai kurios įmonės turi kandi laboratorijas atlikti šiuos tyrimus proporcingai jų pajėgumams ir galioms.

Kartais dėl atliekamų tyrimų svarbos ir jautrumo bei finansinio ir techninio neįmanoma turėti tokio pajėgumo laboratorijos, įmonių laboratorijos šiuo atžvilgiu yra nepakankamos. Šiuo metu reikės tik šiam tikslui tarnaujančių bandymų ir tikrinimo organizacijų.

Šios analizės atliekamos dviem būdais. Yra dvi kokybinės ir kiekybinės analizės rūšys. Norint nustatyti, kurie komponentai yra medžiagoje, atliekama kokybinė analizė. Atliekami kiekybiniai tyrimai, siekiant nustatyti, kokia dalis, ty kokia suma, yra medžiagoje, kurios komponentai yra nustatyti.

Atliekant visus šiuos pramoninių bandymų tyrimus, atsižvelgiama į galiojančius teisinius reglamentus ir atitinkamus standartus, kuriuos paskelbė daugelis šalies ir užsienio organizacijų. Atsižvelgdama į verslo poreikius, mūsų organizacija taip pat atlieka cheminių medžiagų tyrimus pagal pramoninius bandymus.