SLĖGIO LAIVAS IRĮRENGINIAI

Karšto kuro katilo periodinė apžiūra ir apžiūra


Karšto aliejaus katilai naudojami šilumos perdavimui procesams, kuriuose per sekundę reikalinga aukšta temperatūra. Karšto aliejaus katilai gaminami dviem būdais: horizontaliojo ir vertikalaus tipo. Karšto aliejaus katilai, naudojami pramonėje ir įmonėse, pasiekia aukštą temperatūrą, kurios negali pasiekti vanduo ir garai. Karšto aliejaus katilai, naudojami pasiekti 300 laipsnius ir aukšta temperatūra, yra pavojingi katilai. Šie katilai, kuriuos galima pastatyti horizontaliai ir vertikaliai, gali veikti esant žemam slėgiui aukštoje temperatūroje. 

Karšto aliejaus katilo naudojimo pranašumai

• Šilumos perdavimo alyvų šilumos laidumo koeficientai yra didesni nei kitų skysčių.
• Jie gali veikti žemoje temperatūroje, aukštoje temperatūroje.
• Šilumai laidžiajai alyvai nereikia atlikti kondicionavimo, pavyzdžiui, garų sistemoms, tačiau jai reikia analizuoti specifinių savybių sekimą.
• Tinkamai naudojant šilumą perduodančios alyvos nesukelia korozijos.
• Mineralinės šilumos perdavimo alyvos, maks. 320 galima valdyti esant ̊C.
• Šilumos perdavimo alyvos tarnauja ilgai, o nuostoliai yra mažiausi, atsižvelgiant į naudojimo temperatūrą ir sąlygas.

Pagal Reglamentą dėl darbo ir darbo saugos sąlygų, hidrostatiniai bandymai yra pagrindiniai slėginių indų principai. Šie bandymai atliekami naudojant 1,5, padaugintą iš darbinio slėgio, ir ne ilgesniems kaip vienerių metų laikotarpiams, jei standartuose nenurodyta kitaip.

Tačiau vietoj hidrostatinio bandymo slėginiuose induose, jei hidrostatinis bandymas neįmanomas dėl darbo įrangos pobūdžio ir dėl eksploatacijos kylančių privalomų reikalavimų, gali būti taikomi standartuose nurodyti neardomieji bandymo metodai. Tokiu atveju tai nurodoma periodinėse kontrolės ataskaitose, kurios turi būti pateiktos kartu su pagrindimu.