KITABANDYMAI

Aplinkos dujų matavimas


DSS (darbuotojų sveikata ir sauga) šiandien tapo mokslu. Šis skyrius siekia pašalinti ar bent sumažinti sveikatos problemas ir profesines ligas, kurias darbuotojai patiria dėl fizinių darbo aplinkos sąlygų.

Dėl darbo vietoje vykdomos veiklos gali nukentėti darbuotojai, laikinieji darbuotojai, subrangovų darbuotojai, lankytojai, klientai, bet kuris asmuo darbe ir artimiausios aplinkos žmonės. Darbuotojų sveikatos ir saugos disciplinoje nagrinėjami veiksniai ir sąlygos, keliantys grėsmę visų šių žmonių sveikatai ir saugai.

Profesinės higienos matavimo, bandymo, analizės ir įvertinimo tyrimai yra tyrimai, skirti nustatyti visų rūšių fizinius, cheminius ir biologinius veiksnius, turinčius įtakos aukščiau išvardytų žmonių sveikatai.

Šių tyrimų metu aptariamas triukšmas, vibracija, apšvietimas, radiacija ir panašūs veiksniai, kaip fiziniai veiksniai, dulkės, dujos, garai ir panašūs veiksniai, kaip cheminiai veiksniai, ir virusai, bakterijos, grybeliai ir panašūs veiksniai kaip biologiniai veiksniai.

Priklausomai nuo įmonės veiklos srities, darbo aplinkoje gali būti išmetamos labai skirtingos dujos, jei nebus imtasi reikiamų atsargumo priemonių, gali kilti netikėtų apsinuodijimų ir sveikatos problemų. Daugybę bandymų ir matavimų tyrimų vykdo organizacijos, atliekančios dujų matavimų matavimo ir bandymų tyrimus.

Apskritai, darbo saugos, kurį turi atlikti įmonės, pagrindas yra apsaugoti darbuotojus nuo neigiamo darbo aplinkos poveikio, suteikti darbuotojams sveiką darbo aplinką ir visiškai pašalinti galimus pavojus darbo vietose arba bent jau sumažinti galimą riziką.

Šiame kontekste aplinkos dujų matavimai taip pat yra svarbūs atsižvelgiant į darbuotojų sveikatą ir saugą. Be galiojančių teisinių normų, šie tyrimai atitinka paskelbtus nacionalinius ir užsienio standartus bei bandymo metodus.