KONKRETUSBANDYMAI

Sveikatos testai


Darbuotojų sveikata ir sauga, kuri yra labai svarbus dalykas visoms įmonėms, yra įmonėje dirbančio personalo gerovės ir saugumo užtikrinimas laikantis teisinių normų. Be to, daugelis šalies ir užsienio organizacijų šiuo atžvilgiu nustato kriterijus ir standartus. Laikydamiesi galiojančios sveikatos ir saugos politikos, įmonės taip pat nustato daugybę darbuotojų saugos procesų.

Įmonės turi sukurti ir valdyti išsamią sveikatos, kokybės ir saugos sistemą. Privataus ar viešojo sektoriaus įmonės stengiasi pasiekti savo tikslus. Ji taip pat turi būti pasirengusi veiksniams, kurie sukuria netikrumą. Vykdydamos savo veiklą įmonės susiduria su įvairiomis rizikomis. Šiuo atžvilgiu darbuotojų sveikata taip pat yra rizika.

Verslas privalo pripažinti šią riziką ir laiku imtis galimų priemonių. Atlikus rizikos valdymo tyrimą, nustatoma rizika, analizuojama ši rizika ir imamasi prevencinių priemonių. Tam tikslui buvo paskelbtas ISO 31000 įmonės rizikos valdymo sistemos standartas. Šis standartas leidžia įmonėms išsamiai įvertinti tokius veiksnius, kaip higiena, oro kokybė, triukšmas ir vibracija, susiję su profesine ar sektoriaus darbuotojų sveikata ir darbo aplinka.

Darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymas taip pat reglamentuoja darbdavių ir darbuotojų pareigas, galias, atsakomybę, teises ir pareigas, siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbo vietose bei pagerinti esamas sveikatos ir saugos sąlygas.

Atliekant visus šiuos specialius bandymų tyrimus atsižvelgiama į dabartinius reglamentus ir atitinkamus standartus, paskelbtus daugelio šalies ir užsienio organizacijų. Atsižvelgdama į įmonių poreikius, mūsų organizacija atlieka sveikatos testus pagal konkrečius testus.