KĖLIMO PERDAVIMASĮRANGA

Periodinė kranų apžiūra ir apžiūra


Šiandien netinkamas kranų ir priedų naudojimas bei netinkamų transporto priemonių naudojimas sukelia daugybę liūdnų avarijų. Periodiškas kranų tikrinimas yra būtinas atsižvelgiant į saugias darbo sąlygas ir teisinius reikalavimus.

Kranai yra mašinos kroviniams kelti ir perkelti. Paprasti rankiniai kranai susideda iš ilgos ir įstrižos krano rankos, vadinamos sijomis, stiebo ar bokšto guolio ir skleidžia šią ranką. Per sijos ir gervės viršų eina įtempiklis; įtempiklio ilgį galima pakeisti taip, kad būtų galima pakelti krovinius iš skirtingų atstumų iki ramybės. Krovinio pakėlimas pasiekiamas apvijus vielinį lyną virš ritių į būgną.

Periodinė krano periodinio valdymo įrangos ir darbo įrangos, kurių kriterijai nėra nustatyti standartais, kontrolė atliekama gamintojo nurodytuose diapazonuose ir kriterijuose. Jei šių klausimų nenustato gamintojas, periodiškai tikrinama darbo įranga, darbo aplinkos sąlygos, naudojimo dažnumas ir naudojimo trukmė, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kurie, remiantis rizikos įvertinimo rezultatais, daromi tam tikrais laiko tarpais. Nurodytas periodinės kontrolės intervalas neturi viršyti vienerių metų, išskyrus reglamente nurodytas išimtis.

Dėl patikrinimų, kuriuos turi atlikti asmenys, įgalioti periodiškai tikrinti kraną, išduodama krano periodinės apžiūros ataskaita. Redaguoti dokumentai saugomi tol, kol naudojama darbo įranga.

Jei standartuose nenurodyta kitaip, atsižvelgiant į darbo saugos ir sveikatos saugos ir saugos reglamentą;

Statinio bandymo metu, atliekant krano patikrą, bandymo apkrova turi būti bent 1,25 karto didesnė už deklaruojamą apkrovą ir mažiausiai 1,1 karto didesnė už dinaminį bandymą.

Krano bandymo metu jis yra pakankamai tvirtas, kad galėtų efektyviai ir saugiai pakelti ir pakabinti bent 1,25 karto didesnę nei deklaruota apkrova, ir jie turi pakankamai apkrovos stabdžių, kad atlaikytų šią apkrovą.

Kranų valdymo srityje;
Kranų valdymas atliekamas pagal nurodytus ir nurodytus kriterijus, nurodytus TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1.