ĮMONIŲ

Mūsų principai


EUROLAB Technical Control and Certification Inc. veikia pagal tam tikrus principus ir principus vykdydama sistemos kūrimo tyrimus, tikrinimo ir sertifikavimo tyrimus, tikrinimo ir bandymo tyrimus, kuriuose ji veikia.

EUROLAB turi šiuos principus ir principus:

Elkitės nešališkai

EUROLAB, gerbianti savo darbuotojus, taip pat įstaigoms ir organizacijoms, kurioms jis tarnauja, veikia su nešališku supratimu ir toli gražu nėra išankstinių nusistatymų. Šis principas galioja ne tik esamiems, bet ir buvusiems darbuotojams ir apima visų darbuotojų rašytinius pareiškimus bei įsipareigojimus.

Kad būtų skaidrūs

EUROLAB aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja visas institucijas ir organizacijas, kurios teikia paslaugas ar siūlo, apie jų siūlomų produktų ir paslaugų savybes, naudą, galimą riziką ir šalių teises bei pareigas.

Būti kruopščiam renkantis darbuotojus

EUROLAB vengia praktikos, dėl kurios atsiras nesąžininga konkurencija atrenkant darbuotojus, kuriuos jis papildys savo personalu. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą personalo atrankoje galioja sutartis ir judėjimo laisvė, tačiau vis tiek stengiamasi įdarbinti personalą nenutraukdama kitų organizacijų paslaugų. Taip pat stengiasi būti sąžiningas ir nuoširdus, suteikdamas kitų organizacijų prašomą informaciją anksčiau dirbusiems darbuotojams.

Nesąžiningos konkurencijos vengimas

EUROLAB sutinka, kad tarp visų atitikties vertinimo sektoriuje veikiančių sertifikavimo įstaigų vyksta laisvai nuspręsta ir standartus atitinkanti konkurencija. Dėl šios priežasties, kaip įmonė, pirmiausia atsižvelgia į savo interesus, o kol kas siekia, kad pasitikėjimas sektoriumi būtų nenutrūkstamas, prisideda prie sektoriaus plėtros ir bendrų interesų gynimo, vengia požiūris ir elgesys, kurie sukurs nesąžiningą konkurenciją.

Elkitės sąžiningai

EUROLAB stengiasi būti sąžiningas visoje savo veikloje, nesvarbu, ar tai būtų tikrinimas ir sertifikavimas, tikrinimas ir bandymai, ar valdymo sistemų kūrimas, santykiuose su institucijomis ir organizacijomis, kurias aptarnauja, savo suinteresuotosiomis šalimis ir kitomis sertifikavimo įstaigomis.

Būti patikimu

EUROLAB kreipiasi į institucijas ir organizacijas, kurias aptarnauja visose savo veiklos srityse, suprasdamas abipusį pasitikėjimą. Ji pateikia aiškią, suprantamą ir tikslią informaciją apie savo paslaugas ir sandorius, laiku ir išsamiai.

Teikti kokybiškas paslaugas

EUROLAB dirba siekdama teikti kokybiškas paslaugas visose aptarnaujamose srityse pagal nacionalinius ir tarptautinius standartus, teisinius reglamentus ir Europos Sąjungos direktyvas. Tuo pat metu, prireikus, rūpinasi bendradarbiauti su kitomis sertifikavimo įstaigomis ir oficialiomis sektoriaus institucijomis.

Klientų skundų gavimas

EUROLAB sukuria nepriklausomą nuo vadovybės sistemą, skirtą jų aptarnaujamų institucijų ir organizacijų skundams ir pasiūlymams priimti, nagrinėti, vertinti ir užbaigti.

Užmegzti sveikus ryšius su oficialiomis institucijomis

EUROLAB savo santykiuose su valstybinėmis institucijomis ir organizacijomis veikia vadovaudamasi skaidrumo ir sąžiningumo principais. Vadovaudamasi įstatymais, patikrinimo ir kontrolės tikslais prašomą informaciją ir dokumentus pateikia tiksliai, išsamiai ir laiku.

Būti jautriu aplinkai

EUROLAB visoje savo veikloje vertina socialinę naudą, jautriai reaguoja į aplinkosaugos problemas, remia socialinę ir kultūrinę veiklą.