ĮMONIŲ

Mūsų principai


SCIENCE Technical Control and Certification Inc., vykdydama sistemos kūrimo tyrimus, tikrinimo ir sertifikavimo tyrimus, tikrinimo ir bandymų tyrimus, kuriuose ji veikia, veikia pagal tam tikrus principus ir principus.

MOKSLO principai ir principai yra šie:

Elkitės nešališkai

MOKSLAS, kuris gerbia savo darbuotojus, taip pat įstaigoms ir organizacijoms, kurioms jis tarnauja, veikia nešališkai suprasdamas, toli gražu neturėdamas išankstinių nusistatymų. Šis principas galioja ne tik esamiems, bet ir buvusiems darbuotojams ir apima visų darbuotojų rašytinius pareiškimus bei įsipareigojimus.

Kad būtų skaidrūs

MOKSLAS informuoja visas institucijas ir organizacijas, kurios teikia paslaugas ar siūlo, apie siūlomų produktų ir paslaugų savybes, naudą, galimą riziką, šalių teises ir pareigas.

Būti kruopščiam renkantis darbuotojus

MOKSLAS vengia praktikos, dėl kurios atsiras nesąžininga konkurencija atrenkant darbuotojus, kuriuos jis papildys savo personalu. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą personalo atrankoje galioja sutartis ir judėjimo laisvė, tačiau vis tiek stengiamasi įdarbinti personalą nenutraukdama kitų organizacijų paslaugų. Taip pat stengiasi būti sąžiningas ir nuoširdus, suteikdamas kitų organizacijų prašomą informaciją anksčiau dirbusiems darbuotojams.

Nesąžiningos konkurencijos vengimas

MOKSLAS pripažįsta, kad tarp visų atitikties vertinimo sektoriuje veikiančių sertifikavimo įstaigų vyksta laisvai nuspręsta ir standartus atitinkanti konkurencija. Dėl šios priežasties ji, kaip įmonė, pirmiausia atsižvelgia į savo interesus, o kol kas siekia, kad pasitikėjimas sektoriumi būtų nenutrūkstamas, prisideda prie sektoriaus plėtros ir bendrų interesų gynimo, vengia požiūris ir elgesys, kurie sukurs nesąžiningą konkurenciją.

Elkitės sąžiningai

MOKSLAS visų pirma stengiasi būti sąžiningas visoje savo veikloje, nesvarbu, ar tai būtų tikrinimas ir sertifikavimas, tikrinimas ir bandymai, ar valdymo sistemų kūrimas, santykiuose su institucijomis ir organizacijomis, kurias aptarnauja, savo suinteresuotosiomis šalimis ir kitomis sertifikavimo įstaigomis.

Būti patikimu

MOKSLAS kreipiasi į institucijas ir organizacijas, kurioms tarnauja visose veiklos srityse, suprasdamas abipusį pasitikėjimą. Ji pateikia aiškią, suprantamą ir tikslią informaciją apie savo paslaugas ir sandorius, laiku ir išsamiai.

Teikti kokybiškas paslaugas

MOKSLAS siekia teikti kokybiškas paslaugas visose aptarnaujamose srityse, vadovaudamasis nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, teisiniais reglamentais ir Europos Sąjungos direktyvomis. Tuo pačiu, prireikus, rūpinasi bendradarbiauti su kitomis sertifikavimo įstaigomis ir oficialiomis sektoriaus institucijomis.

Klientų skundų gavimas

MOKSLAS sukuria nepriklausomą nuo vadovybės sistemą, priimančią, nagrinėjančią, vertinančią ir priimančią jų aptarnaujamų institucijų ir organizacijų skundus ir pasiūlymus.

Užmegzti sveikus ryšius su oficialiomis institucijomis

MOKSLAS santykiuose su valstybinėmis institucijomis ir organizacijomis veikia vadovaudamasis skaidrumo ir sąžiningumo principais. Vadovaudamasi įstatymais, patikrinimo ir kontrolės tikslais prašomą informaciją ir dokumentus pateikia tiksliai, išsamiai ir laiku.

Būti jautriu aplinkai

MOKSLAS visoje savo veikloje vertina socialinę naudą, jautriai reaguoja į aplinkos problemas, remia socialinę ir kultūrinę veiklą.