ĮMONIŲ

Kokybės politika


SCIENCE Technical Control and Certification Inc. Konfidencialumas yra būtinas atliekant sertifikavimo studijas, tikrinimo ir bandymų studijas bei mokymo paslaugų veiklą. Ji jautriai vertina visų rūšių informacijos ir dokumentų, kuriuos stebi ar gauna savo veiklos metu, konfidencialumo užtikrinimą ir apsaugą bei nesidalina jais su trečiosiomis šalimis.

MOKSLAS veikia visose savo paslaugose, atsižvelgdamas į šalių poreikius.

Kaip MOKSLAS, jis turi principą išlaikyti savo nešališkumą ir veikti nepriklausomai prieš visas institucijas ir organizacijas, kurioms tarnauja, ir ateityje veiks pagal šį principą. Visi įrašai yra saugomi kaip klientų paslaptys nurodytais laikotarpiais ir saugiai, nebent įstatymai numato kitaip.

MOKSLAS, vykdydamas tikrinimo, testavimo ir sertifikavimo veiklą, labai svarbus yra nešališkumas, ir šio principo laikosi visi darbuotojai. Siekiant užtikrinti visų rūšių patikrinimų, bandymų ir sertifikavimo tyrimų objektyvumą, buvo nustatytos būtinos garantijos.

SCIENCE įsipareigojo visiškai ir visiškai laikytis teisinių reglamentų, akreditavimo taisyklių, Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų bei visų jam taikomų teisės aktų sąlygų, teikdama visas savo paslaugas.

SCIENCE demonstruoja į klientą orientuotą valdymo metodą ir stengiasi teikti paslaugas visiems savo klientams vienodomis sąlygomis ir sukurti klientų pasitenkinimą savo realistiška ir objektyvia pozicija priimant sprendimus, nepažeidžiant priimtų principų. Pagrindinis jos tikslas – sukurti lojalumą, sukuriant pasitikėjimo institucijomis ir organizacijomis, kurioms jis tarnauja, jausmą.

MOKSLAS visais savo darbais ir visomis siūlomomis paslaugomis siekia kurti pridėtinę vertę ir siekia būti savo sektoriaus lyderiu.

MOKSLAS atliko būtinus infrastruktūros darbus, kad paslaugų kokybės lygis išliktų aukščiausias ir atitiktų jo aptarnaujamų organizacijų lūkesčius, nesukurdamas nesąžiningos konkurencijos nereikalingais metodais, bet konkurencinėmis sąlygomis.

MOKSLAS sukūrė apmokytus ir patyrusius darbuotojus, kurie dirbs pagal nustatytas procedūras. Ji turi kvalifikuotų ir pakankamai darbuotojų sertifikavimo, tikrinimo, bandymų ir mokymo veiklai. Kartu ji siekia nuolat tobulinti savo personalą.

Tuo tarpu MOKSLAS siekia būti dinamiška organizacija, kuri nuolat tobulėja ir tobulėja. Viena vertus, ji atidžiai stebi naują praktiką, kita vertus, stengiasi kasdien laikytis naujos teisinės normos. Kartu ji stengiasi informuoti institucijas, kurias aptarnauja, šia kryptimi.

Lygiagrečiai su vadybos sistemomis savo veiklos srityse, MOKSLAS taip pat yra jautrus aplinkos ir gamtos išteklių apsaugai ir dalijasi šiuo supratimu su organizacijomis, kurioms tarnauja. Tokiu būdu ji sukuria pridėtinę vertę visuomenei ir organizacijoms, kurioms ji tarnauja, ir vykdo savo pareigas.

„SCIENCE Technical Control and Certification Inc.“ ir toliau gyvuos ateityje, stengdamasi būti patikima, gerbiama, nešališka ir nepriklausoma institucija savo klientų atžvilgiu dėl visų aukščiau paminėtų dalykų, kurie kartu sudaro bendrą kokybės politiką.