ĮMONIŲ

Kokybės politika


EUROLAB techninės kontrolės ir sertifikavimo Inc. Konfidencialumas yra būtinas atliekant sertifikavimo studijas, tikrinimo ir bandymų studijas bei mokymo paslaugų veiklą. Ji jautriai vertina visų rūšių informacijos ir dokumentų, kuriuos stebi ar gauna savo veiklos metu, konfidencialumo užtikrinimą ir apsaugą bei nesidalina jais su trečiosiomis šalimis.

EUROLAB veikia visose savo paslaugose, atsižvelgdama į šalių poreikius.

Kaip EUROLAB, ji turi principą išlaikyti savo nešališkumą ir veikti nepriklausomai nuo visų institucijų ir organizacijų, kurioms jis tarnauja, ir ateityje veiks pagal šį principą. Visi įrašai yra saugomi kaip klientų paslaptys nurodytais laikotarpiais ir saugiai, nebent įstatymai numato kitaip.

Tęsdama tikrinimo, testavimo ir sertifikavimo veiklą EUROLAB laikosi nešališkumo ir šio principo laikosi visi darbuotojai. Siekiant užtikrinti visų rūšių patikrinimų, bandymų ir sertifikavimo tyrimų objektyvumą, buvo nustatytos būtinos garantijos.

EUROLAB įsipareigojo visose savo paslaugose visiškai ir visiškai laikytis teisinių reglamentų, akreditavimo taisyklių, Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų bei visų jai taikomų teisės aktų nustatytų sąlygų.

EUROLAB demonstruoja į klientą orientuotą valdymo metodą ir stengiasi teikti paslaugas visiems savo klientams vienodomis sąlygomis ir sukurti klientų pasitenkinimą savo realistiška ir objektyvia pozicija priimant sprendimus, nepažeisdama priimtų principų. Pagrindinis jos tikslas – sukurti lojalumą, sukuriant pasitikėjimo institucijomis ir organizacijomis, kurioms jis tarnauja, jausmą.

EUROLAB visais savo darbais ir visomis siūlomomis paslaugomis stengiasi kurti pridėtinę vertę ir siekia būti savo sektoriaus lyderiu.

EUROLAB baigė būtinus infrastruktūros darbus, kad paslaugų kokybė būtų aukščiausias lygis taip, kad atitiktų jo aptarnaujamų organizacijų lūkesčius, konkurencijos sąlygomis, tačiau nesukurdamas nesąžiningos konkurencijos nereikalingais metodais.

EUROLAB sukūrė apmokytus ir patyrusius darbuotojus, kurie dirbs pagal nustatytas procedūras. Ji turi kvalifikuotų ir pakankamai darbuotojų sertifikavimo, tikrinimo, testavimo ir mokymo veiklai. Kartu ji siekia nuolat tobulinti savo personalą.

Tuo tarpu EUROLAB siekia būti dinamiška organizacija, kuri nuolat tobulėja ir tobulėja. Viena vertus, ji atidžiai stebi naują praktiką, kita vertus, stengiasi kasdien laikytis naujų teisinių reglamentų. Kartu ji stengiasi šia kryptimi informuoti institucijas, kurias aptarnauja.

Lygiagrečiai su valdymo sistemomis savo veiklos srityse, EUROLAB taip pat yra jautrus aplinkos ir gamtos išteklių apsaugai ir dalijasi šiuo supratimu su organizacijomis, kurioms tarnauja. Tokiu būdu ji sukuria pridėtinę vertę visuomenei ir organizacijoms, kurioms ji tarnauja, ir vykdo savo pareigas.

„EUROLAB Technical Control and Certification Inc.“ ir toliau egzistuos ateityje, stengdamasi būti patikima, gerbiama, nešališka ir nepriklausoma organizacija savo klientų atžvilgiu, dėka visų aukščiau paminėtų dalykų, kurie kartu sudaro bendrą kokybės politiką.