ĮMONIŲ

Misyonumuz


Žemiau išvardyti punktai sudaro EUROLAB sertifikavimo įstaigos misiją:

 • Tvarkyti įvairių valdymo sistemų, kurias savo versle nori sukurti viešojo ar privačiojo sektoriaus institucijos ir organizacijos, sukūrimą.
 • Šių tyrimų metu ar sistemos eksploatavimo metu organizuoti valdymo sistemų pagrindinius mokymus, vidaus auditorių mokymus, dokumentus ir statistinių procesų kontrolės mokymus atsižvelgiant į valdymo sistemų charakteristikas, problemų sprendimo metodų mokymus ir panašius nuolatinio tobulinimo mokymus, kurių reikalauja vyresnioji vadovybė ir darbuotojai.
 • Institucijų ir organizacijų, kurios sukūrė valdymo sistemas ir užtikrino jų tvarumą, prašymu atlikti būtinus sertifikavimo tyrimus.
 • Atlikti patikrinimo ir bandymo darbus, kurie turi būti atlikti nustatant valdymo sistemas arba atliekant tarpinius auditus, kurie turi būti atlikti pagal sertifikavimo tyrimus arba gavus dokumentus, ir šių tyrimų pabaigoje paruošti reikiamus dokumentus ir ataskaitas.
 • Turėti patyrusius ir išsilavinusius vadovus ir darbuotojus bei stiprią infrastruktūrą, kad visus šiuos darbus atliktų reikiamus ir patikimus.
 • Būti sąžiningais su aptarnaujamomis organizacijomis ir įgyti jų pasitikėjimą.

Vizyonumuz


Siekiant įgyvendinti aukščiau minėtą misiją ir paaiškinti EUROLAB sertifikavimo įstaigos egzistavimo priežastis, vizija buvo sudaryta taip:

 • Nedaryti kompromiso dėl konfidencialumo principo vykdant sertifikavimo, tikrinimo ir bandymo bei mokymo paslaugas.
 • Išlaikyti nešališkumą ir savarankiškai elgtis atliekant patikrinimus, testus ir sertifikavimo veiksmus su įstaigomis ir organizacijomis, kurioms buvo suteiktos paslaugos, ir išlikti objektyviais šios veiklos metu.
 • Visiškai laikytis teisinių reikalavimų, akreditavimo taisyklių, Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų bei visų rūšių teisės aktų, kuriems teikiamos visos paslaugos.
 • Parodyti į klientą orientuotą valdymo metodą, teikti paslaugas visiems klientams vienodomis sąlygomis ir bandyti sukurti klientų pasitenkinimą.
 • Tarnauti konkurencijos sąlygomis, tačiau nesukuriant nesąžiningos konkurencijos ir išlaikyti paslaugų kokybės lygį aukščiausiame taške.
 • Būti dinamiška organizacija, nuolat tobulinanti, tobulinanti ir tobulinanti visą savo veiklą ir paslaugas, bandanti sukurti pridėtinę vertę ir būti savo sektoriaus lydere.
 • Suprasti aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą ir pasidalyti šiuo supratimu su organizacijomis, kurioms ji tarnauja.