HABERLER

EUROLAB, 4. Ulag Sempozyumu’na Katıldı


Kısaca ULAG olarak bilinen Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği sempozyumu geçtiğimiz Nisan ayı içinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yapılmıştır. Söz konusu sempozyum ve sergi, Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmiştir.

EUROLAB de bu sempozyuma katılan laboratuvarlar arasındadır. Geleneksel hale gelen ULAG Sempozyumu, esas olarak ISO 17025 standardının maddelerini ve problemli alanlarını ele almaktadır. Bu standardın tam adı şu şekildedir: TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler. Bu standart laboratuvarların tarafsızlığı, yeterliliği ve tutarlı çalışması için gerekli koşulları açıklamaktadır.

Üç gün süren sempozyumun ilk iki gününde ISO 17025 standardı ile ilgili konular ele alınmş, son günde ise laboratuvar güvenliğine yönelik bildiriler görüşülmüştür.
Sempozyunun ilk gününde ISO 17025 standardına 2017 yılında yapılan güncellemeler üzerinde durulmuş ve katılımcılara standarda gelen değişiklikler aktarılmıştır. Bu arada TÜRKAK (Türk

Akreditasyon Kurumu) ilke ve politikaları doğrultusunda, ilk defa akredite olacak laboratuvarlar ile denetime girecek mevcut akredite laboratuvarların bundan böyle yeni standart gereğince değerlendirileceği açıklanmıştır.

Sempozyum sadece ISO 17025 standardına değil ISO 15189 standardına göre akredite olmuş laboratuvarları da ilgilendirmektedir. (TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Şartlar). Bu standart da tıbbi laboratuvarların tarafsızlığı, yeterliliği ve tutarlı çalışmasına yönelik gerekli koşulları açıklamaktadır.

Sempozyum kapsamında EUROLAB, laboratuvar çalışmalarında birçok standart test yöntemi kullandıklarını, bu yöntemleri kullanım öncesi doğrulamak zorunda olduklarını, ancak bu konunun denetimlerde çok fazla tartışmalara neden olduğu için doğrulama faaliyetlerinin farklı bir oturumda ele alınması gerektiğini ileri sürmüştür.

Sempozyumda, yoğun talep üzerine, mikrobiyolojik analizler ile mekanik ve fiziksel test alanlarında ölçüm belirsizliği uygulamaları da ayrı bir oturumda ele alınmıştır.
Sempozyumun son gününde laboratuvar güvenliği konusu ele alınmış ve özellikle şu iki konu üzerinde durulmuştur: hijyen uygulamaları ve laboratuvar kazaları.

Tarih : 2018-07-11