BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Kalite, çevre veya güvenlikle ilgili konularda bir yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirilmesi.

MUAYENE HİZMETLERİ

Tesisat, makine ve gereçlerin belli dönemlerde yapılması zorunlu muayene ve periyodik kontrolleri.

TEST VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir.

CE BELGELENDİRME HİZMETLERİ


Ürün belgelendirme sistemleri “TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.

Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafından kullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir.

Detaylı Bilgi Hemen Başvur

SIK SORULAN SORULAR

Bu süreç ürüne veya hizmetin çeşidine, çalışan sayısı ve kuruluşun büyüklüğüne göre farklılık arzetmektedir. Karar verilip sözleşmeler imzalandıktan sonra, denetim planı yapılır ve kuruluşla uygunluğu teyit edilir. Denetim sonrası bir uygunsuzluk yoksa yaklaşık bir ay içerisinde belge teslimi yapılmaktadır.
Genel kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemleri gereği bir belge 3 yıl geçerlidir. Tabii bunun üşlkesel ve uluslararası farklı olduğu durumlar vardır. 3 yıl boyunca her yıl ara gözetim yapılır. Firmanın standarda bakışı ve uygulamalar kontrol edilir. 3. Yıl sonunda yeniden kapsamlı bir belge yenileme yapılır.
Hizmet firmaları da satın alma süreçlerinde kalite değrlendirmesine tabii tutulur. Dolayısıyla hizmetinizin kalitesini ispat edebilmeniz için hizmet süreçlerinizi bağımsız bir denetime tabbi tutmanız hem girdi maliyetleriniz azaltır hemde hizmetinizi pazarlamada elinizi kuvvetlendirir.
Ürünler ülkesel veya küresel olarak belirli standartlara tabi olabilir. Örneğin bir ürün Avrupa pazarında CE uygunluk değerlendirmesine tabii iken Amerika’ da UL Belgesi standartına tabii olabilir. Uzmanlarımız ürününüzle ilgili bilgiyi aldıktan sonra bu konuda size yön gösterecektir..