DİĞERBELGELENDİRME

ADR Ambalaj Sertifikasyonu (UN)


Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri; normal şartlar altında, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır.
Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir.
Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.

Ambalaj Tasarım Onay Süreci
“Ambalaj” tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliklerinde şu şekilde tanımlandı:

İçerisine konulan malzemeleri muhafaza etme işlevini yerine getiren ve aşağıda belirtilen şartlara uygun mahfaza, başka bir bileşen veya malzeme:

400 kg’ı aşmayan bir net kütle ihtiva etmek için tasarımlanmış,
450 L’yi aşmayan bir kapasite için tasarımlanmış,
Birçok gazın taşınması için amaçlanmamış,
Birçok bulaşıcı maddenin taşınması için amaçlanmamış,
Birçok radyoaktif malzemenin taşınması için amaçlanmamış,
BM Tavsiyeleri Madde 6.5’te tarif edilen Orta Büyüklükte Dökme Taşıma Kapları kapsamına girmeyen.
Bu kapsamdaki ambalajlar hammaddeleri, biçimleri ve ek yapım özellikleri değerlendirilerek ADR Bölüm 6.1.2.7’deki tabloya göre uygun bir kod alır. Diğer taşıma modlarında sınıflandırma aynı şekilde yapılmıştır, fakat bazı taşıma modları bazı ambalaj türlerinin taşımasına izin vermeyebilir.
Ambalajın tipi belirlendikten sonra, içinde taşınması planlanan maddelere göre ambalajın hangi sağlamlıkta olması gerektiği, diğer bir deyişle performans testlerinin hangi seviyelerde uygulanacağı, yönetmeliğin ilgili bölümüne bakılarak tespit ediliyor. Burada en önemli kıstas, maddenin tehlike seviyesini gösteren Paketleme Grubu (Packaging Group)’dur. Paketleme grupları roma rakamı ile gösterilir ve I (çok tehlikeli), II (orta tehlikeli) ve III (az tehlikeli) olmak üzere 3 adettir.

Tehlikesi yüksek olan maddeler taşıması planlanan ambalajlara daha zorlayıcı test seviyeleri uygulanıyor. Örneğin, düşürme testinde PG I olan bir madde taşıyacak olan ambalaj 1,2 m’den düşürülürken, PG III olan bir maddeyi taşıyacak olan ambalaj 0,8 m’den düşürülür. Ambalaj tiplerine uygulanması gereken testler ve bu testlerle ilgili seviyeler hem tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliklerinde hem de TS EN ISO 16104 ve TS EN ISO 16106 standartlarında belirtildi.

Genel olarak ambalajlara uygulanabilecek testler düşürme testi, sızdırmazlık testi, iç basınç(hidrolik) testi, istifleme testi, kimyasal uyumluluk testi, geçirgenlik testi ve Cobb metodu ile su emiciliği tayinidir.

Testlerden olumlu geçen ürünlere 5 yıl geçerli olan Tasarım Onay Sertifikası düzenlenmektedir.
5 yıl geçerli olan bu sertifika ile firma kapsamda belirtilen UN (BM) işaretlemesini ürünlerine basma hakkını elde eder ve akabinde de bu ürünler ile kapsam dâhilinde uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapılabiliyor.