DİĞERBELGELENDİRME

ADR’li Araç Tip Onayı


Karayolu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan ADR Konvansiyonu 2014 yılı itibariyle ülkemizde yürürlüğe girmiş olup, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanker, konteyner ve ambalajların uluslararası kabul gören kalite standardında üretilmesini sağlayacak güvenilir hizmetler vermekteyiz.

ADR Nedir?
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1957 yılında düzenlenmiş, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması ‘dır. Bu anlaşma ile belli istisnalar dışında bu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi koşuluyla, karayolu araçlarıyla uluslararası tehlikeli mal taşımacılığının yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Böylelikle tehlikeli malların taşınması, her dönemde özen gösterilmesi gereken özel birtakım düzeneklerin varlığını ve ayrı bir taşıma standardını gerekli kılmıştır.

ADR’nin Amacı
Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılması.
Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tavsiyelerine dayanarak tehlikeli atıklar dahil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesine ilişkin hükümlerin, diğer taşıma biçimleri ile uyumlu bir şekilde ortaya konulması.
Karayoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik şartların belirlenmesi.

ADR Araç Tip Onayı Prosedürü ( ADR BÖLÜM 9 )
Teknik Kontroller ve Denetim
Teknik servis üretici bilgi dokümanı ve ECE R 105 kapsamında altyapının kontrol ve denetimini gerçekleştirir. ECE R 105 kapsamında aşağıdaki hususlar kontrol edilir;

Üretici taşıdığı tehlikeli madde sınıfına göre tehlikeli maddenin sınıfını belirtir.

EX II ya da EX III: Patlayıcı madde taşımak için tasarlanmış araç

FL: Tutuşma noktası 61°C ’dan yüksek olmayan sıvıların veya gazların taşınması için tasarımlanmış araçlar

OX:Hidrojen peroksit veya % 60 dan fazla Hidrojen peroksit içeren sulu çözeltiler taşıyanlar

AT: FL veya OX tiplerinin dışında, kap.3000 litreden fazla araçlar

Elektrik tertibatı:
Aydınlatma komponentleri ve kablolar ADR sertifikasına sahip olmalıdır.

Fren Tertibatı:
Fren tertibatı; Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleriyle ilgili Tip Onayı Yönetmeliği ECE düzenlemelerinin son seviyesini sağlamalıdır.

Yangın tehlikesinden korunma:
Sürücü kabinlerindeki yapı malzemeleri yanmayan bir yapıya sahip olmalıdır.
( Yanmazlık testlerinden geçmelidir)
Araç yakıt deposu tehlike oluşturmayacak şekilde montaj edilmeli ve uygun özelliklere sahip olmalıdır. Motor yükün ısınma ve alev almasını önleyecek tarzda donatılmalı ve yerleştirilmelidir.

Isıtma tertibatı:
Isıtma tertibatları ve egzoz tesisatlarının özellikleri, bulundukları yer, emniyetleri veya koruyucu kapakları yükün ısınmasını veya tutuşmasını engel olacak şekilde olmalıdır.

Hız sınırlandırıcı:
Azami Yüklü ağırlığı 12 tonu asan motorlu taşıtlara ECE yönetmeliği gereği hız sınırlayıcı takılmalıdır. Hız sınırlayıcın maksimum noktası 90km/h olarak kurulması gerekmektedir Hız sınırlandırıcı ECE R 89 hükümlerini sağlamalıdır.

Bağlantı tertibatları:
Bağlantı tertibatları ECE R 55 hükümlerini sağlamalıdır. Araç üzerine montajının da belgelendirilmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtlar için ADR Araç Uygunluk Belgesi / T9 BELGESİ  
T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın, tankı ile birlikte “ADR Bölüm 9” şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 Belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince, T9 Belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum tarafından verilebilir.

“ADR Bölüm 9” da aracın yürüyen aksamının fren, elektrik, tank, şasi ve mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu doğrulanır.

T9 Belgesi Araç sahibi adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup, her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge yenilenir veya iptal edilir.