DİĞERBELGELENDİRME

ADR Üstyapı Tip Onayı


Tankların Tasarım Onayı
ADR Anlaşmasında tank grubu birçok başlık altında elle alınmış olup, firmaların öncelikle ürettikleri ürünün ADR`nin hangi maddelerine göre tasarlanıp imal edileceğini belirlemeleri, tasarım onay sürecinin başlangıç noktası olması bakımından önem arz ediyor.
ADR`de tank tasarımıyla ilgili bir çalışma yapılırken taşınacak tehlikeli maddelerin UN kodları belirlenmeli ve bu tank kodunun seçilerek tasarımı tankın ilgili EN normuna göre yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde yaygın üretimi bulunan sabit metalik tanklar için tasarım, imalat ve testlerle ilgili hükümler ADR bölüm 6.8 altında değerlendirilmektedir.
Bir tank tipi için verilen tank kodu, söz konusu tankın taşıyabileceği tehlikeli maddelerle ilgili bilgi verirken aynı zamanda da test ya da tasarım basınçları ve teçhizatları hakkında da bilgi içerir.
Akaryakıt tankerleri gibi 0,5 bar altında çalışan tankerler için TS EN 13094,

LPG tankerleri için TS EN 12493
Vakum yalıtımlı Kriyojenik tanklar için TS EN 13530-2
Vakum yalıtımsız Kriyojenik tanklar için TS EN 14398-2
Diğer tanklar için TS EN 14025
Bir Tankın Onaylanması Sırasında ayrıca aşağıdaki dökümanlarında olması gerekir.

Tankta Yapılan Tamir ve Bakımların Kaydı
Isıl işlem kayıtları
WPS ve PQR dokümanları
NDT Personel sertifikaları
Kaynakçı sertifikaları
ADR`ye göre üretilecek bütün tankların ilk muayenesinin yapılma zorunluğu bulunuyor.
ADR`li tankların tipine göre değişmekle birlikte 3 yıllık aralıklarla ara muayeneleri ve 6 yılda bir`de periyodik muayenelerinin yapılması gerekli.

Periyodik muayenelerde hidrostatik basınç testi yapılırken, ara muayenelerde bu test yapılmaz. Tıpkı ilk muayene gibi ara ve periyodik muayenelerini yaptırmayan tanklara da ADR araç uygunluk belgesi verilmez.
Tank üstünde yapılan her türlü tamir işleminden sonra yapılan muayeneye istisnai muayene denir.