DİĞERBELGELENDİRME

AGA Belgelendirmesi


AGA Nedir?

Amerikan Gaz Birliği kısaltmasıdır. Gaz ürünelrri olan elektrikli ve tesisat ürünlerinin test ve güvenlik koşullarını kapsamaktadır.
Genelde ürünlerin tip testlerini ve ürün çeşitlerine gore belgelendirme süreçlerini kapsar.