DİĞERTESTLER

Agrega Testleri


Agrega; doğal, yapay veya her iki cinste de  yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış - kırılmamış, çakıl, taş gibi mineral malzemeler veya bu malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu, bir bağlayıcı ile  bağlandıkları zaman harç, asfalt veya beton  gibi sağlam maddeler meydana getiren karışımlardır.

Agrega çeşitleri içinde yapı malzemesi olarak en fazla kullanılanları, kum ve çakıldır. Çakıllar inşaatlarda en fazla kullanılan doğal agrega çeşididir. Ancak çoğu zaman çakıl yerine, doğal taş kütlelerinin makinalar kullanarak parçalanması ile elde edilen kırma taşlar da agrega olarak kullanılmaktadır.

Doğal kuma ihtiyaç duyulan yerlerde, öğütücü makinalar kullanılarak yapay ince agrega da elde edilmektedir.

Agregalar Nasıl Sınıflandırılır?

Agregalar iriliklerine göre 3 temel gruba ayrılır.

İri Agrega ( Çakıl ): Kırma taş, çakıl veya bunların karışımından elde edilen ve 4 mm çaplı eleğin üstünde kalan malzemelerdir.

İnce Agrega ( Kum ): Doğal kum, kırma kum veya bunların karışımından elde edilen 4 mm çaplı elekten alta geçen malzemelerdir

Karışık ( Tüvanan ) Agrega : Doğal agrega ocağından doğrudan doğruya elde edilen elenmiş ince ve iri agrega karışımıdır. 

Yetkili test ve muayene laboratuvarlarında agrega testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler sırasında yürürlükte olan yasal düzenlemeler yanı sıra yayınlanmış standartlar da dikkate alınmaktadır.