DİĞERBELGELENDİRME

AS 9100 Havacılık Belgesi


AS9100, havacılık endüstrisi için Kabul edilmiş Uluslararası bir belgelendirme çeşididir. 1999 Ekim ayında piyasaya çıkmıştır.Otomotiv Mühendisler Birliği ve Uzay Sanayi Birliği tarafından oluşturulmuuş bir standarttır.

AS 9100 önceki standart olan As 9000 standardını da içine alan bir standarttır. Bu standart tüm tedarik zincirince uygulanması gerekmektedir. Malzeme üretimi, tasarımı, serivi ve hizmeti veren tüm kuruluşları kapsayan bir standarttır.

Aynı zamanda tamir hizmetleri de bu standardın kapsamına girmektedir. Temeli Iso 9000 standartlar serisine dayanmaktadır kolaylıkla bu standard entegre edilebilir.