DİĞER MUAYENEHİZMETLERİ

Asansörlerin Muayenesi


Asansör, dikey olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Daha yüksek ve derin yapıların yapılmasıyla, insanların ve yüklerin üst ve alt katlara ulaşabilmesi ihtiyacı asansörleri zorunlu kılmıştır.

İşletmelerinizde kullandığınız iş ekipmanlarının, faaliyetlerinizi gerçekleştirmede önemli bir rolü olması sebebiyle, bu ekipmanların düzgün çalışmaması durumunda üretim veya hizmet sürecinizin olumsuz etkilenmemesi için ilgili yönetmeliklere göre bu iş ekipmanlarının periyodik olarak test ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu test, bakım ve teknik kontroller, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

Asansör Teknik Muayenesi ve İlgili Yönetmelik

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu Türkak’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) Akredite A tipi Muayene kuruluşu tarafından yıllık kontrollerinin yapılması zorunluluk haline getirilmiştir. Ayrıca 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına dair tebliğ”de asansör yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında A tipi Muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.’’