DİĞERBELGELENDİRME

ASC Belgesi


ASC Nedir? 
ASC Su Ürünleri Yönetim Konseyi kısaltmasıdır. 2010 yılında Hollanda Sürdülebilir Ticaret Girişimi) tarafından kurulmuştur. Küresel etkisi olan bir kuruluştur. 

ASC sorumlu çiftlik deniz ürünleri yetiştiriciliği (aquaculture) için dünyanın önde gelen belgelendirme ve etiketleme programı olmayı hedeflemektedir.ASC nin birincil sorumluluğu ve hedefi Sorumlu yetiştiricilik için global standartları yönetmek ve oluşturmaktır, Bu amaç için,

Su ürünleri sektöründe üretici, deniz işlemciler, perakende ve gıda şirketleri, bilim adamları, koruma grupları ve tüketiciler ile birlikte çalışmalar yürütür,
Asc deniz ürünleri yetiştiriciliğinde deniz ürünleri etiketleme yoluyla ödüllendirir,
Deniz  ürünlerini satın alırken en iyi çevresel ve sosyal seçimi 
Sürdürülebilir denzi piyasalarına katkıda bulunabilmek.
Asc İle Fark Oluşturun
Asc bir standarttan çok daha fazlasıdır. Balık yetiştiriciliği temel bir yaklaşım getirmektedir,
Güvenilirlik;
Asc standartları bilim temelli çoklu paydaş ve performans ölçülerini hedef alır
Etki;
Endüstriyel etkileri göz önünde bulundurarak ticari su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel ve sosyal izlerini minimize eder,
Katma Değer;
Sorumlu uygulamaları tüketici etiketi ile teşvik eder
ASC Standartları İçin Neler Gereklidir?

Yasalara uyum 
Doğal çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması
Su kaynaklarının korunması
Türlerin çeşitliliğinin korunması vahşi popülasyonun engellenmesi
Hayvan yemi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı
Hayvan sağlığı (gereksiz ilaç kullanımı)
Sosyal sorumluluk (özellikle çocuk işçilik ve işçi haklarına özen)
ASC Belgesi Faydaları Nelerdir?
Asc programına katılmak için birçok nedeniniz var bunlardan başlıcaları;

Mevcut pazarda yerini koruma ve yeni pazarlar için fırsat
Sanayi içinde tüketiciler arasında daha fazla güven ve Pazar değerini arttırmak
Rekabet avantajı sağlar
ASC Belgesi Danışmanlık Ve Belgelendirme
Asc Standardı kurulumu belirli bir sektörel tecrübe ve birikim gerektiren bir standarttır, standartın kurulumu ve sertifikasyon sürecine kadar tam destek vermekteyiz.