ELEKTRİKSELTESTLER

Aydınlatma Armatürleri Testi


Bu standard, elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 V’a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan LED/ Aydınlatma armatürleri ile ilgili genel özellikleri kapsar.

Dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğidir, Bu yönetmelik kapsamında;

TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzer cihazların radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme metotları,

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar – Emu bağışıklık kuralları

Standartlarına uygun olmak zorundadır. Aydınlatma Ürünleri için Alçak Gerilim Yönetmeliği tek başına yeterli değildir, muhakkak Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğini de uygun olmak zorundadırlar.

Aydınlatma sektörünün günümüzdeki gelişimi özellikle LED kullanımının yaygınlaşmasından sonra hız kazanarak devam etmektedir. Ülkemizde bulunan birçok üretici firmanın, gerek yurt içi pazarı gerekse yurt dışı pazarının rekabetçi fiyat ve kalite politikaları içinde kendilerine yer bulmak ve pazarda kalmak adına ürünlerini belirlenen standartlara göre üretmeleri gerekir.

LVD kapsamına giren LED/Aydınlatma armatürleri bu yönetmeliğe uygun olmalıdır. Güvenlik arz edecek aydınlatma armatürleri, farklı konularda testlere tabi tutulduktan sonra belirlenmektedir. TS EN 60598 standardı, LED/Aydınlatma armatürlerinin test kurallarını oluşturmaktadır. Avrupa uyumluluğu kapsamında kullanılan bu standartlar sırası ile;

TS EN 60598-1       Genel Kurallar ve Deneyler

TS EN 60598-2-1    Genel Amaçlı Sabit Armatürler

TS EN 60598-2-2    Gömme Armatürler

TS EN 60598-2-3    Yol ve Cadde Aydınlatmaları

TS EN 60598-2-4    Genel Amaçlı Taşınabilir Armatürler

TS EN 60598-2-5    Projektörler

Akredite olarak gerçekleştirdiğimiz TS EN 60598 standardı testlerini, üretici firmalar için hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlayıp, raporlamalarını gerçekleştirmekteyiz.