DİĞERBELGELENDİRME

Blok BİMS CE Belgesi


Bims, volkanik hareketler sonucu meydana gelen gözenekli yapıda fiziksel etkilere karşı oluşan doğal bir yapı malzemesidir. Her türlü iç ve dış yapı malzemesi olarak kullanılır. Yalıtım özellikli yangına dayanıklı olması nedeniyle sık kullanılan bir yapı malzemesidir.

Avrupa BirIliği Yapı Malzemeleri direktifi (305/2011/AB) kapsamına giren bir ürün olduğundan Türkiye de dahil Ce mevzuatları gereği test ve belgelendirme yapılması gereken bir üründür.

Yapı Malzemeleri Direktifinin Sistem 2+ doğrılama modülü kapsamında değerlendirilir.

Sistem 2+ ise Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.