BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Boyler Periyodik Kontrol ve Muayenesi


6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren "İş  Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Boyler  Tankı Periyodik Kontrolleri

TS EN 736 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak en az  YILDA 1 yapılmalıdır.

Değişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya, ihtiyaç olunduğunda kullanmaya yarayan mekanik tesisat elemanıdır. Isı kaynaklarına örnek olarak buhar kazanı, ısı pompası, güneş kollektörü, sıcak su kazanı veya elektrikli olarak verebiliriz.
Boyler çeşitleri:
-Serpantinli boyler: (çelik borulu, bakır borulu)
-Çift serpantinli boyler
-Tek serpantinli boyler
Emaye kaplı tek serpantinli boylerler genellikle otellerde, restoranlarda, villalarda veya sıcak su ihtiyacı olan mekânlarda buhar kazanına, güneş kollektörüne veya sıcak suya bağlanılarak kullanılır.

Emaye boyler deposunun içinde yüzeyi camsı maddeyle kaplanmış olan bir metaldir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.