DİĞERBELGELENDİRME

BRC Gıda Güvenliği Belgelendirmesi


BRC Küresel Gıda Standardı - British Retail Consortium 

BRC, ingiliz perakendeciler-  İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından 1998 'de oluşturulan gıda güvenliği standartlaını kapsayıcı bir standart olup , gıda üretim  işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecel risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.

BRC Gıda Güvenliği Standartları 

BRC Food– Gıda
BRC/IoP– Ambalaj
BRC CPS – Tüketici Ürünleri
BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
BRC Non GM – Non - GMO Ürünler
BRC Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlamasal olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani BRC standardını uyguladığınızda HACCP sisteminin gereklerini  de uygulamış olursunuz. 


BRC Belgesi Almanın Yararları

Tüketici güveninin artmasını sağlar
Pazar payını genişletir
Gıda güvenliği hakkında yasal şartlara uygunluğu sağlar
Üretim verimliliğini arttırır
Kalite Yönetim Sistemi uygulamış olursunuz
Ürünlerinizin ve çalışanlarınızın iç denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmenizi sağlar
Gıda nedenli oluşabilecek riskleri önlemiş olursunuz
HACCP standardını uygulamış olursunuz.
BRC belgelendirme tetkik ve danışmanlık aşamalarının hepsini sizlere paket olarak sunmaktayız
BRC dünyanın en büyük gıda örgütü GFSI tarafından tanınan kabul gören bir standarttır. BRC ile çok geniş bir satın alma ağının içerisine dahil olmuş olursunuz.