SEKTÖRELTESTLER

Cam Testleri


Cam, eski çağlardan günümüze kadar her dönemde kullanılmış ve insanoğlu için çok önemli bir yapı malzemesi olmuştur. Saydam, ancak sert bir formda bulunan cam, kolayca kırılabilen, inorganik ve amorf yapıda bir malzemedir.

15.yy 'da ilk kristal cam formu günyüzüne çıkmıştır. Sonrasında Venedikli bir cam ustası, cama kurşun oksit karıştırarak kurşunlu cam elde etmiştir. Ancak bugün kullanılan şekliyle büyük cam levhaların üretimine 1902 yılında başlanmıştır. İki yıl sonra ise ilk cam kavanozlar ve şişeler makine ile üretilmeye başlanmıştır.

Günümüze doğru gelecek olursak, bizim ülkemizde ilk cam fabrikası, 1934 yılında Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan Paşabahçe cam fabrikasıdır.

Bir bakıma kum olan silisyum camın ana maddesidir. Cam silisli kumun ateşte eritilmesi ve bu sırada içine bazı maddelerin ilave edilmesi ile üretilmektedir. Cam soğurken ve katılaşırken, amorf yapısını korumaya devam eder. Bu amorf yapı, camın sağlam olmasında ve saydamlık derecesinde çok önemli bir faktördür.

Yüzlerce farklı kullanım alanı olan cam, ilk üretildiği yıllardan itibaren uzun yıllar süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanlmıştır. Ancak günümüzde uzay teknolojileri ve iletişim gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çok özel kullanım alanları için cama, presleme, yüzdürme, dökme, çekme ve köpük haline getirme gibi birçok farklı biçimlendirme yöntemi uygulanmaktadır.

Genel bir çerçeveden bakacak olursak cam bir sıvıdır ve camın saydam görünümünü sıvı olması nedeniyledir. Bazı durumlarda cam maden olarak da kabul edilir. Camı diğer madenlerden farklı kılan en önemli özellik, erime noktasıdır. Cam yüksek ateşte ısıtıldığı zaman yumuşamakta ve herhangi bir şekle girebilmektedir. Bu işlem için genelde camın 800 derecenin üzerinde ısıtılması gerekir. Yine de 500 derecenin üzerine çıkıldığı zaman cam erimeye başlar.

Üretimde kullanılan silis ve alüminyum gibi maddeler, camın kalitesi ve dayanıklılığını belirleyen faktörlerdir.

Genel olarak cam, ticari kullanım anlamında iki çeşittir:

Soda camları sıradan camlardır. Üretimi oldukça düşük maliyetlidir.
Özel camlar, erime sıcaklığı, kimyasal alandaki dayanıklılığı ve elektrik iletkenliği gibi noktalarda bazı üstün özelliklere sahip camlardır. Bu yüzden üretim maliyetleri yüksektir. Örneğin optik camlar çok kalitelidir ve ışığı kırma özelliğine sahiptir. Pencere camları, gözlük camları, televizyon ekranları ve dekoratif yapı malzemeleri özel camlar grubuna girer.
Laboratuvarlar ve test ve muayene kuruluşları cam testlerini yaparken, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve yayınlanmış yerli ve yabancı standartları dikkate almaktadır. Cam testlerinde kullanılan birçok standart yayınlanmıştır. Aşağıda bunlardan birkaçı verilmiştir:

TS 3539-2 EN 1279-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 2: Nem geçirgenliği için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler
TS 3539-3 EN 1279-3 ... Bölüm 3: Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler
TS 3539-4 EN 1279-4 ... Bölüm 4: Kenar sızdırmazlık malzemelerinin fiziksel özellikleri için deney yöntemleri
TS 3539-6 EN 1279-6 ... Bölüm 6: Fabrika imalat kontrolleri ve belirli aralıklarla tekrarlanan deneyler
TS EN 14178-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 1: Float cam
TS EN 14178-2 ... Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı
TS EN 1748-1-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Borosilikat camlar - Bölüm 1-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler
TS EN 1748-2-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler