SEKTÖRELTESTLER

Cam Yangına Dayanım Testleri


Camların yangına dayanıklı olması pek çok riskli senaryoda can ve mal kayıplarının önlenmesi adına hayati önem taşıyabilir. Camların yangına dayanıklı olması demek, özel olarak tasarlanmış olması ve yangına dayanım ve performans sürelerinin, yapılacak testler ile tespit edilmiş olması demektir.

Günümüzde özellikle yapı ve inşaat sektöründe yangına karşı dayanım gücü yüksek camlar tercih edilmektedir. Düz camlar, temperli olarak üretilmiş olsalar bile herhangi bir sınıfa girmediği için, gerekli durumlarda özel olarak üretilmiş camlar kullanılmalıdır.

Bununla birlikte yangına tepki vermesi bakımından düz camlar A1 sınıfına giren yanmaz malzemeler arasındadır. A1 sınıfı malzemeler, bir yangın durumunda yanmaya katkı sağlamayan mazlemelerdir. Ancak buna rağmen inşaat sektöründe camlar için yangına tepki değil yangına karşı dayanım özellikleri önemlidir.

Özellikler yapı ve inşaat sektöründe oldukça yaygın kullanılan yangın camları, binaların dışında ve içinde, kapılarda, pencerelerde, koridorlarda ve çeşitli bölmelerde kullanılmakta ve bir yangın durumunda güvenli kaçış yollarının oluşturulmasında önemli olmaktadır.

Yapı ve inşaat sektöründe kullanılacak yangın camlarının performans ve dayanım süreleri, akredite laboratuvarlarda, uygun doğrama ve montaj malzemeleri ile birlikte test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu çalışmalarda şu standartlar dikkate alınmaktadır:

TS EN 1363-1 Yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 1 - Genel kurallar
TS EN 1364-1 Yük taşımayan elemanlardaki yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 1: Duvarlar
TS EN 13501-2 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)
Bu standartlara uygun gerçekleştirilen yangın camları testleri sonucunda camlar şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

E sınıfı = Bütünlük. (Bu camlar bir yangın sırasında şeffaflık özelliğini korumakta ve alev ve dumanın diğer tarafa geçişini engellemektedir).
EW sınıfı = Bütünlük ve radyasyon azaltma. (Bu camların bünyesinde bulunan ısı yansıtıcı kaplama sayesinde, bir yangında sadece alev ve dumanın değil yangın sırasında ortaya çıkan radyan ısının da diğer tarafa geçmesini engellemektedir).
EI sınıfı = Bütünlük ve yalıtım. (Bu camlar bir çeşit ısı kalkanı özelliğindedir ve bir yangın sırasında ortaya çıkan alev, duman, zehirli gazlar ve radyan ısının diğer tarafa geçişini engellemektedir. Yangın ısısı belli bir dereceye ulaştıktan sonra camın katmanları arasında bulunan özel köpük, camı opaklaştırmaktadır).
Örneğin E30 sınıfına giren camlar, yarım saat süreyle sadece alev ve dumanın geçişini engellemekte ve bütünlüğünü korumaktadır. EW60 sınıfına giren camlar bir saat boyunca alev ve duman geçişi ile birlikte radyan ısının geçişini de engellemekte ve bütünlüğünü korumaktadır. EI90 sınıfına giren camlar ise, 90 dakika süresince alev, duman, zehirli gazlar, radyan ısı ve sıcaklığın geçişini tamamen engellemektedir.

Camın yangına dayanım testleri sırasında ayrıca şu strandartlar da dikkate alınmaktadır:

TS EN 15998:2010 Cam - Yapılarda kullanılan - Yangın sırasında güvenlik, yangın dayanımı - Sınıflandırma amacı için camın test edilmesi metodolojisi
TS 13478 Cam - Yapılarda kullanılan - Yangın, emniyet ve rüzgar yükü için uygulama kuralları