KALDIRMA İLETMEEKİPMANLARI

Caraskal Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Kaldırma ve iletme makineleri arasında endüstriyel çalışma alanlarında en çok kullanılan ekipmanların arasında olan caraskal, vinçlere oranla daha güvenli cihazlardır. Caraskalın emniyetli çalışabilmesi için bakımlarının ve belirli periyotta kontrol ve testlerinin yapılması önemli arz etmektedir.

Caraskallar 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yılda en az bir defa alanında uzman yetkili kişilerce periyodik olarak kontrollerinin yapılması belirtilmiştir.

Caraskallarda Oluşan Kazalar:

Caraskalın asıldığı yerin sağlam olmaması
Halat ve zincir bozuklukları
Yük altında ve genellikle dar bölgelerde çalışılması
Yükün elle yönlendirilmeye çalışılması
Yükün kancadan kurtulması
Yük altında durma, kumanda problemleri;
Eğitimsiz ve yetkisiz, tecrübesiz personel tarafından kullanılması;
Yük asılma şekli, yük sepeti problemleri veya yükün yanlış yüklenmesi,
Caraskal kullanım alanı dışından yükün zorlanarak alan içine alınması
Yükün kancadan kurtarılması
Acele edilmesi
Çalışma alanına özel riskler
Vincin kapasitesinin üstünde çalışılması veya manevra alanının dışına çıkılması

Caraskal, Diferansiyel palanga da denilen en büyük özelliği kaldırılan yükün istenilen konumda bir kuvvet olmaksızın durabilmesi ve yükü kaldırmak için gereken kuvvetin az olması olan, kusuru ise yükün kaldırılma süresinin uzaması yani yoldan kayıptır.

Eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir de hareketli serbest makaradan meydana gelir. Bakımlarının kolay ve boyutlarının küçük olması dolayısıyla küçük atölye ve işletmelerde yaygın olarak kullanılırlar.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması, 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır.

Caraskal muayene(periyodik) kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, bir yılı aşmaması gerekir.