SEKTÖRELTESTLER

Deterjan Testleri


Deterjan, temizleme işlemlerinde kullanılan ve petrokimya ürünlerinden elde edilen, sıvı, toz veya krem (jel) şeklinde olan kimyasal maddelere denmektedir. Genel olarak  deterjan kir sökücü demektir. Sabun hariç her türlü temizleyiciler deterjan sınıfına girmektedir. Deterjanlar, kompleks karışımlardır ve herbiri farklı bir temizleme gücüne sahiptir.

Bahsedilen deterjanların formülünde yer alan benzen halkası genelde mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Böyle olunca deterjanlar sabuna göre çevre kirliliğine daha fazla neden olmaktadır. Bugün piyasada bulunan deterjanlar, klor, sabun tozu ve boraks gibi ağartıcı maddeler içermektedir.

Bahsi geçen deterjanların çevre için tehlikeli olmaları, yapısındaki yüzey aktif maddeler yüzünden değil içeriğindeki maddelerden, özellikle de fosfat yüzündendir. Fosfatlar atık sularda çok büyük bir problemdir. Kirlenmemiş göl sularında fosfat miktarı yaklaşık 0,06 ppm, kirlenmiş göl sularında ise yaklaşık 6 ppm civarındadır. Bu miktar kabul edilebilir bir düzey değildir.

Bulunduğumuz zamanda detejanlara hiç fosfat konulmaması veya en düşük seviyede konulması için çalışmalar yapılmaktadır. Henüz fosfatın özelliklerine sahip ve onun kadar ekonomik olan bir başka madde bulunmamıştır.

Ayrıca bunların yanında kullanım alanlarına göre deterjanlar, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları ve diğer temizlik maddeleri olarak ayrılmaktadır.

Deterjan, suyun yüzey gerilimini azaltmakta ve temizlenecek nesnenin içine daha fazla girmesini sağlamaktadır. Katı kir parçacıklar ve yağlar bu nedenle bulundukları yerden kolayca çıkarlar. Üstelik deterjanlar suyun sert olmasından etkilenmezler, asitli ortamlarda dahi yeterince etkilidir.

Tüm bu endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde deterjan testleri de yapmaktadır.