DİĞERBELGELENDİRME

ECOLABEL Sertifikası


EcoLabel sertifikası, Avrupa Birliği ülkelerinde çevre mevzuatları ile ilgili geçerli bir tek etiket için tasarlanmış uygulamanın adıdır. Hammaddenin girişinden nihai ürüne kadarki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında başlamış bir çevre etiketi sistemidir. Önce bütün üye ülkeler ulusal yasal düzenlemelerini bu sisteme uygun hale getirmişler, arkasından Eko-Etiket uygulamasını başlatmışlardır. Avrupa Birliği pazarlarına ürün göndermek isteyen diğer ülkelerdeki üreticiler de ürün gruplarına giren ürünleri için bu çevre etiketine sahip olmaya başlamışlardır. Aksi halde bu firmalar ne Avrupa Birliği ülkelerinde ne de diğer ülkelerde rekabet etme imkanı bulamayacaklardır.

Bilindiği gibi ülkemiz bir taraftan Avrupa Birliği’ne girme yönünde bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların temelini ise öncelikle uyum yasalarının çıkarılması teşkil etmektedir. Bu süreçte ülkemiz, yasal düzenlemelerini Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Avrupa Koneyi, 2000 yılında çevre etiketleri konusunda 1980/2000 (EC) sayılı direktifi çıkarmıştır. Bu direktif, çevre etiket sisteminin ülkemize entegrasyonunu sağlamak amacı ile bir çevre yasasının çıkarılmasını öngörmektedir.

Ecolabel Ürün grupları şu şekildedir :

Temizlik ürünleri
Tekstil ürünleri
Boyalar ve vernikler
Elektronik Ürünler
Zemin kaplamalar
Mobilyalar Bahçe işleri
Evsel kullanım ürünleri
Endüstriyel yağlar 
Yatak takımları 
Kağıt ürünleri
Otel ve turistik tesisler
Sertifikasyon Süreci
Yukarıdaki ürün gruplarında yer alan ürünleri satan üreten Avrupa Birliği üyesi ülke veya dışındaki tüm ülkelerden kuruluşlar başvuru yapabilir.

Ürün veya hizmet ilgili kıstaslara uyumlu ise logo kullanım hakkı kazanmaktadır.