ÜRÜNBELGELENDİRME

ECOMark Ekolojik Ürün Sertifikasyonu


Geleneksel tarım faaliyetlerinde, bilinçsiz ve sorumsuz şekilde tarımsal ilaçlar ve kimyasal gübreler kullanılmaktadır. Bunlar ne yazık ki tarım ürünleri üzerinde kalıntı bırakmaktadır ve tüketildiği zaman insan vücuduna girerek organ ve dokularda birikmekte ve kanserden, üreme bozukluklarına, sinir sistemi rahatsızlıklarından gen mutasyonuna, dolaşım sistemi bozukluklarından bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Öyle ki anne rahmindeki doğmamış fetus bile bunlarda etkilenmektedir. Anne sütü ile beslenen bebeklere bile geçebilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre yetişkinlere göre çocuklarda bu tür sağlık problemlerine daha fazla rastlanmaktadır.

Tarımsal ilaçlar ve kimyasal gübre kalıntıların etkileri insanlarla da sınırlı değildir. Bunlar toprağa ve yüzey sularına, hatta yeraltı sularına bile karışarak doğal çevrede kirlilik yaratmakta ve hayvanlar, bitkiler ve diğer bütün canlılar üzerinde zararlı etkiler göstermektedir. Bu kimyasallar yemler aracılığı ile besi hayvanlarına taşınmakta ve onların da vücutlarında birikmektedir. Dolayısıyla bu hayvanlarla beslenen insanlara katlanarak geri dönmektedir.

Tarımsal ilaçlar (pestisitler) ve kimyasal gübreler ne kadar fazla kullanılırsa, tarladaki zararlılar da o derece dayanıklılık kazanmaktadır. Bu durum, daha fazla ilaç kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tam bir kısır döngüdür. Ayrıca tarım ürünlerini yıkayarak veya kabuğunu soyarak bu ilaçlardan kurtulmak mümkün değildir. Bunun yanısıra bu ilaçların kullanılması sırasında çalışanlarda da zehirlenmeler ve ölümler olmaktadır. Birçok pestisitin insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak araştırılmadan kullanımına sunulması ise ayrı bir felakettir.

Kısaca geleneksel tarım faaliyetleri insan sağlığı ve doğal çevre üzerinde büyük tahribat yapmaktadır. Çeşitli yasal düzenlemeler ve standartlar ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ancak doğanın korunması ve insan sağlığının zarar görmemesi için daha farklı şeylerin yapılması gerekmektedir. İşte ekolojik tarım veya organik tarım yaklaşımı bu endileşlerle ortaya çıkmıştır ve hızla gelişmektedir. İnsanlar sağlıklarına ve ekolojik dengeye bugün çok daha fazla duyarlıdır. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için herkesin sorumlu davranması gerekmektedir.

Kuruluşumuz ECOMark® bu sorumluluğun en erken farkına varan kuruluşlardan biridir ve bu amaçla ECOMark® Ekolojik Ürün Sertifikasyonu Programı’nı geliştirmiştir. ECOMark® standartları, tamamen ulusal ihtiyaçlara göre ve ulusal amaçlara kuruluşumuz tarafından tasarlanmıştır. Özünde şu iki temel prensip yatmaktadır: tarımsal faaliyetler insanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır ve doğal kaynaklar mutlaka korunmalıdır.

ECOMark® ekolojik ürün standardı, bu konuda geliştirilen diğer standartlar ile uyumludur. ECOMark® standardı, herşeyden önce önleyici özelliktedir. Eğer bir faaliyetin doğaya zarar vereceği endişesi varsa, henüz bu durum kanıtlanmamış olsa bile, önlem alınmayı gerektirir.
Kuruluşumuz bu noktada insanların bilinçlenmiş olmalarına ve sorumluluk duymalarına önem vermektedir. Bugün yaşanan çevre problemlerinin temelinde sorumsuz davranışlar yatmaktadır ve bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekir.

Kuruluşumuz ECOMark® ekolojik ürün sertifikasyonu çalışmalarını deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ve güçlü bir teknolojik altyapı ile sürdürmektedir. ECOMark® belgesine sahip olan işletmeler rakipleri ile mücadelede öne çıkmakta ve itibar kazanmaktadır.