DİĞERTESTLER

Elbise Testleri


Elbise denilince akla gelen elbiselerin dışında, özel amaçlar ile kullanılmak üzere tasarlanan elbiseler bu testlere tabidir. Mesela yanma riski ile karşı karşıya olan itfaiye çalışanları için koruyucu giysiler yapılmaktadır. Ya da yüksek ısı karşısında çalışmak zorunda kalan işçiler için yine koruyucu giysiler yapılmaktadır.

Değişik sektörlerde, yaptıkları işin gereği metal parçalarına maruz kalan veya mekanik etkiler karşısında çalışanlar için koruyucu giysiler üretilmektedir. Ya da yüksek gerilim alında çalışanlar için iletken özellikli elbiseler yapılmaktadır. Bunun yanında su altında çalışan dalgıçlar için dalgıç elbiseleri tasarlanmaktadır.

Tüm bu özellikli elbiseler için yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenmiş standartlar bulunmaktadır ve test ve muayene kuruluşları tarafından bu standartlarda yer alan sınırlar ve koşullar paralelinde test çalışmaları yapılmaktadır.

Genel çerçeveden bakacak olursak bu standartlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

TS EN 1486 Koruyucu elbiseler - İtfaiyeciler için - Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları
TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler - Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları
TS EN ISO 9151 Koruyucu elbise - Isı ve aleve karşı koruma - Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu
TS EN ISO 11612 Koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek - Asgari performans gereklilikleri
TS EN 863 Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler - Vurup delmeye karşı dayanım deneyi
TS EN 348 Koruyucu elbise - Deney metodu: ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini
TS EN ISO 15027-1 Su altı elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik dahil kurallar
TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv AA ve ± 600 kv DA’ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise
TS EN 14225-1 Dalgıç elbiseleri - Bölüm 1: Islak elbiseler - Kurallar ve deney metotları
İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde elbise testleri de yapmaktadır.