DİĞERBELGELENDİRME

EN 1090 Belgesi


EN 1090 Belgesi, harmonize edilmiş bir Avrupa standardı olup 305/2011 Yapı Malzemeleri regülasyonu kapsamında yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturmaktadır. Bu Avrupa standardı, çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalarını için uygulanmaktadır.

Çelik yapılar ve alüminyum üreticileri için 1 Temmuz 2014 yılından bu yana EN 1090 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları CE işareti zorunlu olmuştur. EN 1090 Yapı malzemeleri regülasyonun asıl amacı, yapıların güvenlik performanslarını istenen seviyede tutmaktır.

Bu standartlar serisinde çelik yapılar ve alüminyum konstrüksiyon uygulamalarına değinilmektedir.

 

Üç bölüme ayrılan bu uygulamalar;

-Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirmeleri

-Çelik yapılar için teknik gerekler

-Alüminyum yapılar için teknik gerekler.