SİSTEMBELGELENDİRME

EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Belgesi


Sağlıkla ilgili kalite yönetim sistemi standartıdır. Sağlık ve tıbbi hizmet veren tüm kuruluşlar için tasarlanan bir standarttır.

EN 15224 ve Iso 9001 Arasındaki Farklar;
En 15224 Iso 9001 deki tüm şartları kapsamakatadır fakat bunun üzerinde direkt olarak sağlık kurumları için tasarlanan maddeler içermektedir.Bu standarttaki temel fark Risk Yönetimi ve Hasta Güvenliği maddeleridir,

Özellikleri;
Kalite müşteri odaklılık ve fayda maliyet üzerine odaklıdır. Ve sağlıkta parayla veya diğer ölçü birimleri ile ölçülebilecek bir kavram değildir. Özellikle bir telefonla müşteri memnuniyeti ölçme ile ölçülebilecek bir hizmet dalı değildir. Bunların dışında birçok etmen daha gözetilmesi gerekmektedir.

En 15224 Sağlık Kalite Standardı madddeleri

Uygun Bakım; Hastada minor komplikasyon derecesine gore bir terapistin değerlendirmesine gore tedavi
Ulaşılabilirlik; Sağlık hizmetleri erişliebilir ve ulaşılabilir olması
Bakımın devamı; Bakım ve tedavi sonrası da izleme ve kontrol
Etkinlik; Hasta için en kısa sürede tedavi 
Verim; Hasta için en az kaynak ile en iyi sonuç eldeedilmesi
Eşitlik; Her hastaya aynı hizmetin verilmesi
Kanıt; Belge ve kanıta dayalı tedavi
Fiziksel Ve Psikolojik Destek; Hastanın rızası ile fiziksel ve psikolojik desteğin sağlanması
Hasta Bilgilendirilmesi; Hastanın tedavinin tüm aşamalarında bilgilendirilmesi
Hasta Güvenliği; Sağlık operasyonları ile ilgili tüm risklerin tanımı 
Zamanında Erişebilirlik; Mantıksız bekleme süreleri olmadan sağlık hizmeti,
Belge Süreci
EN  15224 zorunlu bir belge ve standart değildir gönüllülük esastır. Tarafsız bir gözetim ve denetim ile belgelendirme yolu açıktır. 
Süreç ise şöyle işlemektedir;

Standart konusunda bilgilendirme
Kurum içi gözlem ve tespitler raporlanır
Danışmanlık
Belgelendirme denetimi
Uygunsuzluk Yönetimi (gerekirse)
Sertifika alınması
Faydaları Nelerdir?

Toplumda hizmet alanda kalite unsuru
Sürekli gelişen süreçlerle karlılıkta artış
Maliyetten tasarruf
Artan müşteri memnuniyeti