DİĞERTESTLER

Fiziksel Analizler


Gıda sektöründe fiziksel analizler dendiği zaman gıdaların rengi, kokusu ve tadı gibi özellikleri akla gelmektedir. Bu sayılanlar gıda ürünlerinin doğrudan kalitesini, dolayısıyla insan sağlığını etkilemektedir. Laboratuvarluarda gerçekleştirilen fiziksel analiz çalışmaları ile, bir yandan gıda maddelerinin insan sağlığı için zararlı olup olmadığı tespit edilirken, bir yandan da tüketim için uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişkliği bir tehdit olmaktan çıkmış  ve bir gerçeğe dönüşmüştür. Dünya genelinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohumlar,gübreler, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bir sürü yanlış uygulama mevcut soruna eklendiğinde ortaya çok vahim sonuçlar çıkmaktadır. Ve gelinen noktada geriye dönüşün mümkün olmaması söz konusudur.

Tüm bunlara rağmen gelecek 50 sene içerisinde pestisit kullanımının daha da artacağı öngörülmektedir. Çünkü iklim değişikliğinin yol açacağı hava koşulları, tarımsal üretimi daha zorlu hale getirecektir. Diğer yandan ürün verimliliklerinde de düşüş olacak ve mevcut ürünleri korumak başka problemler yaratacaktır.

Gıda maddelerinin hammaddelerinde ve nihai ürünlerde yabancı bir maddenin tespit edilmesi, aynı zamanda bu ürünlerin sınıflandırılması, saklanma koşulları ve başka niteliklerinin belirlenmesi açısından da önemlidir.

Yapılan fiziksel analizlerin kapsamına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren gıda ve gıda ile ilişkili şu maddeler girmektedir: gıda ürünleri, gıda katkı maddeleri, yemler, yem katkı maddeleri, içme suları, su ürünleri ve gıda ile temas eden plastik ambalaj malzemeleri.

Gıdalarda insan sağlığını tehdit eden riskler, genel olarak hijyenik olmayan gıda üretiminden ve güvenli olmayan ortamlarda yapılan üretim çalışmaları yüzünden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gıda ürünlerine çok çeşitli zararlı mikroorganizmalar, tarım ilacı kalıntıları gibi istenmeyen kimyasal maddeler ve taş, toprak, cam ve tahta parçası gibi fiziksel maddeler karışmaktadır. Tüketicilerin şikayetleri arasında en fazla dikkat çeken ise gıdalarda bulunan yabancı fiziksel maddelerdir.

Laboratuvarlarda fiziksel analizler, yerli veyabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar, Türk Gıda Kodeksi ve ilgili diğer yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmaktadır. Temelde gıdaların renk, koku, tad ve görünüş özellikleri dışında, rutubet ve kurumadde oranı, briks (suda çözünen kuru madde miktarı), pH değeri, kırılma indisi, özgül ağırlık, elek analizleri ve yem mikroskobisi gibi başka fiziksel analizler de yapılmaktadır.