DİĞER MUAYENEHİZMETLERİ

Gıda Hijyen Muayenesi


Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yüksek seviyede tutulması için birincil gerekliliklerden biri olan Gıda Denetimi, gıda hijyenitesinin saptanması ve sanitasyon uygunluğunun değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Gıda endüstrisindeki uygulamaları itibarı ile sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel-ekipman-alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir.

İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi esastır.

Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.
Güvenli Gıda Üretiminde İlk Adımınızı Atın.
Analizlerimiz TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre akredite olmuş Deney Laboratuarında yapılmaktadır. Muayene faaliyetlerinin her aşamasında konusunda uzman Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Biyologlar görev almaktadır