SEKTÖRELTESTLER

Gübre Testleri


Bitkilerde tıpkı insanlar gibidir. Bitkilerin sağlıklı gelişimleri, doğru beslenmelerine bağlıdır. Bitkilerin ihtiyaç duyacağı besinler kökleri ile topraktan alınmaktadır. Toprak yeterince besleyici özelliklere sahip değilse toprağa ilave bitki besin maddelerinin karıştırılması gerekmektedir.

Bu maddeler bilgi ve teknoloji birlikte ve doğru kullanılırsa beklenen verim elde edilebilir. Aksi halde geri dönüşü imkansız problemler yaşanmaya başlar.

Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan kimyasal bileşenleri temin etmek üzere toprağa karıştırılan bir madde olan gübreler, bitkilerin büyümesine yardımcı olan gıdaları içermektedir. Bu yüzden kulanılacak gübre çeşitleri, gübrenin içeriğinde bulunan mineraller ve diğer kimyasalların önemi çok fazladır. Bitkilerin gelişmesi açısında gerekli olan başlıca elementler, fosfor, azot, potasyum, magnezyum, mangan, kalsiyum, demir, kükürt, bakır ve çinkodur. Bunların içinde en önemli olanları fosfor, azot ve potasyumdur.

Bunların içerisindeki saman, bitki artıkları ve hayvan dışkıları zaten binlerce yıldır kullanılan organik gübrelerdir. Eskiden tarımsal faaliyetlerde toprağın asitliğini düşürmek ve toprağa kalsiyum ilave etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. İlk kimyasal gübre sodyum nitrattır.

Bulunduğumuz zamanda organik gübreler ve ticari gübreler, farklı yöntemlerle elde edilmektedir. Ticari gübreler esas olarak bitkinin beslenmesi açısından önemli olan fosfor, azot ve potasyum içermektedir. Azot eksikliği, bitkinin rengini sarartır ve gelişmesini engeller. Fosfor eksikliği, köklerin gelişmesini engeller, bitkinin olgunlaşmasını geciktirir. Potasyum eksikliği, bitkinin saplarını zayıflatır, meyve oluşmunu engeller.

Gübre testleri kapsamında gübrede serbest asitlik tayini, azot tayini, suda çözünebilir potasyum tayini ve toplam fosfor tayini gibi bir takım analizler yapılmaktadır.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde gübre testleri de yapmaktadır.