DİĞERBELGELENDİRME

Güneş Enerjisi Belgelendirmesi


Günümüzde hem ekonomik, hem de çevreye minimum zarar veren enerji sistemleri arasında en popüleri kuşkusuz güneş enerjisi sisitemleri. Ancak diğer kullanılan ürünlerde olduğu gibi güneş enerjisi sistemlerinin belgelendirilmesi konusuda hem verimliliki hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra güneş enerjisi ürünlerinizin kalitesinin ispat edilmesi pazar avanatajı açısındanda oldukçe öenmlidir.

Kuruluşumuz tarafında alacağınız güneş enerjisi sertifikası ile ürünlerinizin kalitesini global anlamda ispat etmiş olursunuz. Bu standart ile ürünün performansı, dayanıklılığı ve güvenliği test edilip belgelendirilmektedir.

Güneş Enerji sistemlerinin  modülleri için en yaygın standartlar şunlardır:

Standart test koşullarına (STC) göre güç ölçümleri
Düşük ışınımda performans
Nominal çalışan hücre sıcaklığında (NOCT) performans
Deniz ortamında (tuz buğusu) ve aşındırıcı gaz ortamında (NH3) performans değerlendirmesi
Sıcaklık katsayılarının ölçümü
İklim testleri (Yaş Isı, Isı döngüsü, Nem donması)
Ultraviyole (UV) ön koşullandırma testleri
Sıcak nokta dayanıklılık testleri
Mekanik yük testleri
İtme testleri
Dolu darbesi testleri
Elektrik güvenliği testleri
Islak sızıntı akım testleri
Yalıtım testleri
Toprak devamlılık testleri
Açık hava maruziyet testleri
Darbe gerilimi testleri
Elektriksel ışıma testi ve IR (kızıl ötesi) testi
Fabrika denetimi