BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor denge tankı adı verilmektedir.

Seçilecek hidrofor denge tankının kullanılabilir hacmi ve basınç sınıfı, birlikte kullanılacağı hidroforun özelliklerine ve uygulama şartlarına bağlıdır. Ancak hacim belirlenirken öncelikle motorların şalt sayısı göz önüne alınmalıdır.

Kalın çelikten yapılan ve bir tüpe benzeyen hidrofor tankının esas görevi su ve havayı bir araya getirerek içindeki suya istenilen basıncı vermektir. Kısacası şebeke suyunun yetersiz kaldığı durumlarda su basıncını arttıran tanktır. Otomatik hava şarjlı, hava kompresörlü, membranlı basınç dengelemeli paket hidroforlar olmak üzere bir kaç çeşide ayrılmıştır. Farklı farklı görevleri bulunan hidrofor tanklar basınca dayanıklı olarak üretilmiştirler.

Bu tankların içine su basıldığında hava sıkışarak basınç iyice artar. Artan basınç sayesinde suda dışarı o kadar çok itilir. Hidrofor tankları olmadığında ise hava kompresörü kullanılır. Genellikle binalarda, iş yerlerinde, iş merkezlerinde, oteller, villalar gibi yerlerde kullanılmaktadırlar. Hidrofor sisteminin ana işlevini yapan hidrofor tankı kontrolleri ise mutlaka yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.