DİĞERBELGELENDİRME

IFS Belgesi


IFS açılım açılım olarak, Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard) anlamındadır. IFS, Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği sertifikasıdır. 

Gıda işletmerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınmaı, depolanması vb. aşamalarının canlılara verebilecek zarar oluşturmaması için belirli şartları içeren gıda güvenliği standardıdır.

Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası (IFS Belgesi)‘na sahip gıda işletmeleri yeni pazar fırsatlarına yol açar, çünkü IFS Sertifikası ‘na sahip firmalar gıda güvenliği ile gerekleri yerine getirdikleri için tercih sebebidir ve uluslararası alanda geçerliliğe sahiptir. Ayrıca diğer faydalarını söylemek gerekirse tüketci güvenini kazanır, marka imajını geliştirir, tasarruf sağlar, şeffaflık sağlar, tedarik zinciri sürecince kalite ve güven sağlar.

IFS Belgelendirme Denetimi Kimler İçin Geçerlidir?
Gıda perkaende sektöründen toptancılara kadar tüm firmalar Ifs Belgesi standardına tabi tutulabilir.

Gıda tedarik siteminde tedarikçi denetimleri ticaretin olmazssa olmaz parçalarından birisidir. Tüketicilerin ve yasaların ağırlaşan şartları ve artan maddi manevi tazminat taleplerine karşılık  global firmalar kalite standartları geliştirlmesine sebep olmuştur.

Bu şartlar çerçevesinde Alman perakkendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği Ticari markalar için kalite belgelendirmesi olan Uluslararası Gıda Stanadardı Olan IFS standardını geliştirmişleridir.

Tüm gıda üreticilerin bu standart çerçevesinde üretim yapmaları beklenmektedir. Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine kadarki tüm süreçler açısından kullanılabilir.

Bazı ülkeler resmi gıda güvenliği politikalarında Ifs Standardını mevzuatlarına dahil etmişlerdir. Bunlardan bazıları İspanya, Avusturya, İsviçre gibi.

IFS Uluslararası Gıda Standardı Neleri Hedef Olarak Alır?
Temel Amaçları

Tek ortak bir değerlendirme 
Akredite kurumların ve denetçilerin denetimleri
Tedarik zincirinde şeffaflık
Tedarikçide masrafların azaltılması
 
Neden IFS Belgesi?
Dünyadaki en büyük gıda birlikleri HDE, FDE Conad ve COOP gibi organizasyonlar Ifs Belgesini tedarikçilerine zorunlu tutmaktadırlar. Bu gıda birlikleri üyeleri olan dev konsorsiyumlar dan Edeka, Rewe, Aldi, Metro gibi zincir marketler tedarikçilerine bu standardı zorunlu tutmaktadır.

IFS Uluslararası Stadartın Geçerliliği
IFS Belgesi diğer gıda güvenliği standartları gibi HACCP, SQF, GFSI, BRC  gibi dünya çapında kabul gören bir standarttır.

IFS Uluslararası Standardı Hangi Bölümlerden Oluşur
Bölüm : Denetleme aşaması
Bölüm : Teknik gereklilikler: Kontrol listesi 5 bölüme ayrılan 250 gerekliliği içermektedir:
Şirket sorumluluğu
Kalite yönetimi
Personel yönetimi
Üretim süreci/ imalat süreci
Önlemler, analizler, iyileştirmeler
Bölüm : Denetleme kurulları talepleri

Ifs Veritabanı Neden önemlidir?
Tüm Ifs sertifikalı firmalr bir veritabanında kayıt altına alınır ve tedarik zincirinin bir parçası olur global olarak iş parçasının bir üyesi olmaktadır Pazar payını arttırır ve buda daha fazla ürün satma anlamına gelmektedir.