SPESİFİKTESTLER

İnşaat Testleri


Son derece karmaşık ve rekabetçi bir sektör olan inşaat sektörü, bina inşaatları olsun, altyapı inşaatlar olsun, ya da çok büyük dev projeler olsun, inşaat çalışmaları, birbirini tamamlayan büyüklü küçüklü projelerin bir karışımıdır. En önemli nota doğru yapılmış bir planlamadır.

Tüm bu planlamalar yapılırken de faaliyetin bütçelenmesi, şantiye güvenliği, kaliteli malzemelerin seçilmesi ve yetişmiş elemanların bulunmasından, lojistiğin sağlanması, çevredeki insanlara verilen rahatsızlık ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğa kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İnşaat fizibilitesinin çıkarılması, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması ve proje yönetimi konularında test ve muayene kuruluşları destek vermektedir. Bu kuruluşlar inşaat çalışmaları başlamadan önce bir takım jeoteknik hizmetler de vermektedir. Bu sayede inşaat firmaları, projeleri için, zamanında, bütçe rakamları dahilinde ve güvenilir bir şekilde eksiksiz çözümler bulmaktadır.

Bunun yanı sıra sadece kullanılan malzemelere yönelik test ve analiz hizmetleri de verilmektedir. Mesela kullanılan malzemelerin ne kadar dayanıklı olduğuna yönelik fiziksel ve kimyasal testler yapılmaktadır. Bu şekilde kullanılan malzemelerin istenen standart koşullarını sağladığından emin olunmaktadır. Tedarikçi firmaları ve alınan malzemeleri daha kaynağında kontrol etmek ise, inşaat firmaları için önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Ve ayrıca inşaat sektöründe, firmaların ihtiyaçlarına göre, zemin testleri, kaya testleri, tuğla testleri ve blok beton testleri gibi birçok testler yapılmaktadır.

Tüm bu özel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde inşaat testleri de yapmaktadır.