DİĞERTESTLER

İplik Testleri


İplikler kumaşların hammaddelerindendir. İplikler lifler bir araya getirilerek oluşturulmaktadır. Bu bağlamda ipliğin kalitesi ve sağlamlığı doğrudan liflerin özelliklerine bağlıdır.

Liflerin bir kısmı doğaldır, bir kısmı ise sentetiktir. Doğal lifler, sağlık açısından daha avantajlıdır. Kolayca deforme olabilir. Nem çekme ve statik elektriklenme bakımından oldukça avantajlıdır.

Sentetik lifler ise çok dayanıklıdır ve çabuk deforme olmazlar. Ancak nem çekme ve statik elektriklenme açısından doğal lifler kadar güçlü değildir. Bir kısımı iplikler doğal ve sentetik lifler uygun oranlarda biraraya getirilerek elde edilmektedir.

Bu testler esnasında birçok parametre dikkate alınmaktadır. Mesela ipliğin numarası, bükümü, tüylülük özellikleri, mukavemet gücü, esnekliği, sürtünme katsayısı ve değişim katsayısı gibi.

Bir diğer dikkat edilecek husus olarak iplik numarası ipliğin inceliğini veya kalınlığını göstermektedir ve dokunacak kumaşın kalınlığını ve tuşesini etkilemektedir. Doğal ve sentetik lifler için farklı numaralandırma yapılmaktadır. Doğal liflerden yapılan ipliklerde iplik numarası, örneğin pamukta 20/1, 30/1, 40/1 şeklindedir. Sentetik liflerden yapılan ipliklerde iplik numarası, örneğin polyesterde 70 Denye, 100 Denye, 150 Denye şeklindedir.

İpliğin yapılması sırasında lifleri birarada tutmak ve mukavemet kazandırmak için yapılan döndürmek hareketi ne büküm işlemi denilmektedir. Büküm sayısı ipliğin sağlamlığını, esnekliğini ve dolaylı olarak tüylülük özelliklerini etkilemektedir. Kalın ipliklerde daha az sayıda, ince ipliklerde ise daha çok sayıda büküm gerekmektedir.Kesikli liflerden yapılan ipliklerde lif uçlarının iplikten dışarı uzanması ile tüylenme oluşmaktadır.

Mukavemet, uygulanan yüke karşı iğliğin gösterdiği dirençtir. Esneklik, ipliğin gerilim altında uzaması ve gerilim kalktığında tekrar önceki uzunluğuna dönebilme kabiliyetidir.

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde iplik testleri de yapmaktadır.