SİSTEMBELGELENDİRME

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi


ISO 16949 belgesi olmayan bir firmanın otomobil üreticilerine ürün satması çok zordur. Otomotiv sektörüne yönelik sürekli iyileştirme ve hataların önlenmesi, atıkların azlatılması ve tedarik zinciri için tasarlanmış bir standarttır.

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) ve Uluslararası Standardizsayon Kurumu ISO trafından Mart 2002 tarihinde yayınlandı. Bu standart ülkeye özgü yönetmeliklere uyum sağlamaktadır.

Iso Ts 16949 standardı otomotiv tasarım, uygulama, üretim, montaj, servis ve otomotiv ile ilgili tüm sektöre uygulanabilir bir standarttır. Standart tedarik zinciri boyunca Iso 16949 belesi aramaktadır. 

Iso 19949 EAQF Fransa, VDA6 Almanya, AVSQ İtalya ve QS 9000 Amerika gibi otomotiv stnadartlarını tek bir standart altında toplamıştır. 

Otomotiv Endüstrisi Kalite Sistemi tüm birimlere uygulanabilen bir standarttır. 

Standart Kapsamında Olan Otomotiv Ürünleri ;

inek Araçlar
Hafif Ticarei Araçlar 
Kamyonlar
Otobüsler
Motorsikletler
Kapsam Dışı Ürünler

Sadece endüstri ve tarım amaçlı kullanılan araçlar
ISO / TS 16949 Otomotiv Standardı
Standardın sekiz ana maddesi vardır,

Bölüm 1-3 Giriş Ve Önsöz
Bölüm 4 Kalite Yönetim Sistemi 
Bölüm 5 Yönetim Sorumluluğu
Bölüm 6 Kaynakların Yönetimi 
Bölüm 7 Ürün Gerçekleştirme
Bölüm 8 Ölçme Analiz Ve iyileştirme

Iso 16949 standardının Iso 9001 standardına gore  en bariz farklılığı kalite yönetim sistemine ek olarak otomotiv sektörü müşteri özel isteklerine gore oluşturulmuş bir standart olmasıdır.

Iso 16949 Belgelendirme

ISO/TS 16949 tedarik zinciri boyunca uygulanabilir bir standarttır. Belgelendirme kuralları temelinde belgelendirme gerçekleşir.

Belge 3 yıl için geçerlidir ve ara denetimler yıllıktır. Üçüncü taraf bir denetçi taraından denetleme yapılır. Belgenin 3 yıllık süresinden sorna tekrar yenilenir.