SİSTEMBELGELENDİRME

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Belgesi


Sürdürülebilirlik bir organizasyon daha güçlü ve daha adil ve  topluma  ve çevre üzerindeki katkı ve etkisini azaltırken ticari olarak başarılı bir şekilde faaliyetlerini  nasıl devam edebileceğidir.

Standart kuruluşların tüm yönetim döngüsü içinde sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası Standanrdizasyon kurumu tarafından oluşturulmuş gönüllü bir standarttır.

Standardın Tarihçesi

Mayıs 2009 tarihinde Bs 8901 standardı esas alınarak Iso kurumuna standart ile ilgili öneri verildi. Daha sonra Haziran 2012 de ISO 20121:2012 Etkin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri adıyla yayınlanmıştır.

Iso 20121 Sistemi

Standart yönetim sistemlerinde sürdürülebilir ve çalışan bir sistemi amaçlamıştır. Bir etkinliğin olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını ele alır. Organizasyonun yöneticilerinin, tedarik zincirinin, hazır yemek serivislerinden, lojistik servis hizmetlerine varıncaya kadar tüm süreçlerinin kontrolünü değerlendirir ve etkilerini raporlar.

Iso 20121 Sertifikası

Belgelendirme sürecinde yönetim sistemi ve kilit personel izlenir. Kanıtlayıcı dökümanlar kontrol edilir.Bağımsız denetim organınca denetim yapılır.

Iso 20121 Faydaları Nelerdir?

Çalışanların motivasyonunu artırmak 
Kilit müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve benzer değerlere sahip diğer dış paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
Malzeme tüketimi, atık ve enerji ile ilgili maliyetler tasarruf sağlamak
Tüm olay tedarik zinciri üzerinde karbon emisyonlarını azaltmak
Toplum içinde örgütün konumunu güçlendirmek