SİSTEMBELGELENDİRME

ISO 22000 - 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte İyi İmalat Uygulamaları (GMP) unsurlarının ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) birleştirilmesi için gerekenleri belirler. Bu uluslararası olarak tanınmış gıda güvenliği standardı, çiftçilikten gıda hizmetine, imalata, nakliyeye ve depolamaya, perakende satış için ambalajlamaya kadar gıda tedarik zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır.

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Gıda maddelerinin güvenliği gıda zincirindeki tüm uygulayıcılar için çok önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle tüm dünyanın erişebileceği ve gıda güvenliği prensiplerini içeren tek bir standart artık gereklilik haline gelmiştir ISO 22000 standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HACCP i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir.

ISO 22000 in Faydaları

Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
Ürün kalitesi gelişir.
Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
Yönetim etkinliğini artırır.