SİSTEMBELGELENDİRME

ISO 22483:2020 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi


İlk olarak İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından hazırlanan, arkasından Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yeniden ele alınarak yayınlanan BS ISO 22483 standardı, hangi sınıfa veya kategoriye girerse girsin, personel, hizmet, etkinlikler, eğlence aktiviteleri, güvenlik, bakım, temizlik, tedarik faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti konularında oteller, pansiyonlar, tatil köyleri veya hosteller için kalite gereklilikleri ve öneriler oluşturmaktadır. Bu standardın amacı, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için, dünyanın neresinde olursa olsun bu konaklama tesisleri için ortak ve uygulanabilir bir referans sağlamaktadır.

Standart kapsamında her türlü konaklama tesislerinin hizmet gereksinimleri şu başlıklar altına düzenlenmiştir: personel gereksinimleri, hizmet gereksinimleri, etkinlik organizasyonu gereksinimleri, eğlence etkinlikleri, güvenlik ve güvenlilirlik gereksinimleri, bakım gereksinimleri, temizlik gereksinimleri, tedarik yönetimi ve müşteri memnuniyeti ve geri bildirimler.

Personel Gereksinimleri

Doğal olarak bu gereksinimler arasında personel gereksinimleri en öncelikli konudur. Bütün çalışanların kendi alanlarında eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir. Bu açıdan standart çalışan yeterliliğini şu şekilde belirlemiştir:

 • Konusu ile ilgili olarak, belli bir beceriye sahip olmak ve ehil bir kişi yanında çıraklık eğitiminden geçmiş olmak
 • Bu konudaki deneyimi, daha önce çalıştığı yerlerden referanslarla belgelenmiş olmak
 • Mesleki eğitim almış olmak
 • Eksik yönlerinin tamamlanmasına yönelik bir eğitim programına katılmış olmak
 • Akademik eğitim almış olmak
 • Eğitimler sırasında pratik deneyim yaşamak

Bu arada otel yönetimi, organizasyon yapısı içinde çalışanların görev tanımlarını yapmak ve iş süreçlerini dokümante etmiş olmak zorundadır. Bu bakımdan organizasyonda, hizmetlerin sunumunun izlenmesinden, hizmetlerin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyetin tespit edilmesinden ve ve kaydedilmesinden ve müşteri memnuniyetini sağlamak için eylemlerin başlatılmasından ve sürdürülmesinden sorumlu bir kişi mutlaka olmak zorundadır.

Belirlenen ihtiyaçlara göre personel etkinliğini ve yeterliliğini arttırmak amacı ile otel yönetimi, bir eğitim programı tasarlamak ve uygulamak zorundadır. Bu amaçla yeni işe alınan çalışanlar için bir oryantasyon programının hazırlanması, tesiste konaklayan kişilerle teması olan çalışanlara, farklı tipteki konuklara nasıl davranılacağı eğitiminin verilmesi, acil durumlara müdahale eğitimlerinin verilmesi ve çevresel iyi uygulamalar, hijyen ve güvenlik konuları, bilgi teknolojileri becerileri, yabancı diller ve işaret dili gibi farklı eğitim programlarının uygulanması gerekmektedir.

Eğitim aktiviteleri için TS ISO 10015 Kalite yönetimi - Eğitim için kılavuz ve ISO 29993 Örgün eğitim dışında öğrenme hizmetleri - Hizmet gereksinimleri standartları dikkate alınmalıdır.

BS ISO 22483 standardı, tüm çalışanları, konuk hizmetinin kalitesinden sorumlu tutmaktadır ve konuklarla ile ilgili olarak şu kuralları getirmektedir:

 • Kibar ve saygılı olmak
 • Temiz, düzenli ve bakımlı olmak
 • Konaklama tesisinin iş süreçlerine göre ve özenle hizmet sunmak
 • Tanımlanabilir olmak (çalışanın adının bir etikette görüntülenmesi)
 • Görevlerin yerine getirilmesi sırasında yüksek seslerden olabildiğince kaçınmak
 • Konuğun izni olmadan odalara girmemek
 • Acil durumlarda nasıl davranılacağını bilmek
 • Otel yönetimi tarafından tanımlanan ipuçları politikasının farkında olmak
 • Her türlü engelli konuklar için mevcut herhangi bir özel konaklama ve düzenlemenin farkında olmak

Turizm Hizmetlerinin Önemi

Hizmetler modern ekonomik sistemin çok önemli bir bileşenidir. Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hizmet sektörünün gücü tartışılmaz. Turizm faaliyetleri, her ülke için stratejik bir ekonomik faaliyettir ve ulusal ekonomilerdeki önemi dünya genelinde artmaktadır.

Turizm sektörü, çok farklı ürün ve destinasyonlardan oluşmaktadır ve turizm faaliyetleri hem kamu hem de özel sektörleri kapsamaktadır. Ülkelerin ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma, istihdam yaratma ve ekonomik ve sosyal uyum gibi birçok temel hedefine katkıda bulunmaktadır.

Turizmin dünya genelindeki gelişimi, bu sektörü, önemli turizm kaynaklarına sahip ülkelerin ekonomik toparlanması için önemli bir kaynak haline getirmektedir.

Yaşamakta olduğumuz Covid 19 salgını birçok sektör gibi turizm sektörünü de kötü etkilemiştir. Normalleşme çalışmaları kapsamında ülkelerin yavaş yavaş sınır kapılarını aralamayı düşündükleri bugünlerde doğal olarak turizm sektörü de ciddi bir toparlanma sürecine girmiştir. Ancak herşeyin yine eskisi gibi olabilmesi için uygulamalarda ve uygulanan standartlarla ciddi değişiklikler gündeme gelmektedir.

Personel gereksinimleri, hizmet gereksinimleri, etkinlik organizasyonu gereksinimleri, eğlence etkinlikleri, güvenlik gereksinimleri, bakım gereksinimleri, temizlik gereksinimleri, tedarik yönetimi ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda hiçbir şey belki eskisi gibi olmayacaktır. Bu bakımdan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından güncellenen ISO 22483:2020 Turizm ve ilgili hizmetler - Oteller - Hizmet gereksinimleri standardı, bu alanda tereddütleri ortadan kaldıracak ve dünya genelinde hizmet anlayışında aynı dili yaratacak düzenlemeler içermektedir.

Bu ve benzer standartların doğru uygulanması halinde, yakın gelecekte turizm, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yine önemli bir gelir kaynağı haline gelecektir.
Son yıllarda kulağa sıkça çalınan sürdürülebilir turizm anlayışı, seyahat edilen çevreye saygı duyma ve iyileştirme anlayışıdır. Sürdürülebilir turizm, toplumların kültürlerini, ekolojik ortamlarını ve biyolojik çeşitliliklerini korumayı içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, turizm ve ilgili hizmetler kapsamında otellerin hizmet gereksinimleri konusunda denetim hizmetleri de verilmektedir.