SİSTEMBELGELENDİRME

ISO 28001 Tedarik Zinciri Belgelendirme


İşletmeler ister imalat sektöründe ister hizmet sektöründe unutulmamalıdır ki her işletme başka bir işletmenin müşterisidir. Bu durum ticari yaşamda bir tedarik zinciri oluşturmaktadır. Aslında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tedarikçilerle ilişkiler açısından gerekli standart ve değerlendirme yöntemlerini belirlemiş olsa da, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), özellikle tedarik zincirinin yönetim sistemi üzerine 2007 yılında ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını yayınlamıştır.

Birçok sektörde tedarik zinciri halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz etkilemektedir. Bu tür kuruluşlar tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Faydaları Nedir?

Ürün ve Hizmet kalitesinin artması
Maliyetlerin azalması
Kar artışı
Uygun tedarik dilinin ve yapısının oluşturulması
Rekabet gücü ve Pazar payı artışı
Tedarikçilerin kalitesinin artışı